Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Business & Science Arena Karlskoga bygger Science Park med fokus på spetskompetensen energetiska material

På Campus Alfred Nobel i Karlskoga utvecklas just nu Business & Science Arena Karlskoga (BSA Karlskoga). BSA Karlskoga syftar till att etablera en arena för näringslivsutveckling och efter bara ett års verksamhet finns här en växande utvecklingsmiljö.

Karlskoga kommun har tagit initiativet tillsammans med Örebro universitet och Regionförbundet Örebro. De tre aktörerna finansierar verksamheten tillsammans med medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.
– BSA Karlskoga ska bli den självklara arenan för innovationer, entreprenörskap och tillväxt, och då framför allt inom vårt profilområde energetiska material. Arenan ska även bli en gemensam mötesplats för samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle, berättar Anna Berntsson, informationsansvarig.
Att öppna kontaktvägarna mellan näringsliv och akademi är en viktig del av BSA Karlskoga. På BSA:s projektarena ska företag och universitet tillsammans kunna driva utvecklingsprojekt kopplande till ny forskning med målet att kommersialisera resultaten.

Energetiska material som profilområde
Industrin i och runt Karlskoga har en lång tradition inom utvecklingen av energetiska material och dess användningsområden. Flera företag här är sverigeledande och även världsledande inom sitt område, och denna kompetens måste bevaras och vidareutvecklas. Det kommer bland annat ske inom ramen för projektarenan på BSA Karlskoga, där energetiska material utsetts till profilområde.
Kompetens Centrum för Energetiska Material (KCEM) är profilområdets klustercoach och fungerar som en viktig samarbetspart i utvecklingen.

Kreativ mötesplats
Utöver projektarenan så utvecklar man även en gemensam och kreativ mötesplats för samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle, så kallas Triple Helix-samverkan.
– Här kan man redan idag träffas i olika former av möten, seminarier, workshops och kompetensutbildningar. Det är även här som kunskapsintensiva företag i etableringsfas erbjuds kontor i en kreativ miljö i nära anknytning till vår inkubator Inkubera och andra aktörer, berättar Anna.
Kontorslandskapet kallas BSA Office och i dagsläget, bara ett år efter projektets uppstart, finns tre tillväxtföretag här.

Liknande satsning i Örebro genom Business & Science Arena Örebro
I Örebro utvecklas en liknande Science Park-miljö kallad Business & Science Arena Örebro. Det finns en nära samverkan mellan BSA Karlskoga och BSA Örebro, bland annat då man har en gemensam inkubator och då Örebro universitet är en aktiv part i båda projekten.
– Det som främst skiljer projekten åt är att vi har olika profilområden. Medan det för BSA Karlskoga är naturligt att satsa på energetiska material som profilområde så satsar man i BSA Örebro på hälsorobotik, distributionslogistik samt nutrition, förklarar Anna vidare.

Början till något stort
– BSA har som övergripande syfte och mål att arbeta för en stark tillväxt inom näringslivet i stort. Tittar man på och jämför med andra Science Park-miljöer som finns runt omkring i Sverige och på orter som till storleken kan anses vara jämställda med Karlskoga, så får man en bra bild över vilken otroligt spännande och intressant miljö som håller på att byggas upp här. Vi befinner oss bara i startgroparna än, det här kommer antagligen att bli mycket större, säger Anna Berntsson avslutningsvis.