Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Byggföretag med ”nöjd kund” i fokus

Med Katrineholm och Vingåkers kommuner som geografiskt verksamhetsområde erbjuder Bröderna Österbergs Bygg AB byggnadssnickerier till både privatpersoner och företag, och ofta då med totalentreprenad.

Bröderna Österbergs Bygg AB startades i nuvarande form 1991, men har anor från 50- talet då ägarbröderna Fredrik och Micaels far och farbror startade företaget.
-Verksamheten har allt sedan starten på 50- talet varit inriktad mot byggnadssnickeri, även om vi i dag också tillhandahåller vissa andra tjänster, säger VD Fredrik Österberg. Ett exempel är Boo-Forsjö Sågverk. Här har vi löpande underhållsarbeten, och när sågverket stänger för semester gör vi ett rejält underhåll för att anläggningen skall vara i topp trim till nästa arbetssäsong.

Totalentreprenad
-När det gäller privatmarknaden erbjuder vi totalentreprenad vid byggandet av villor och fritidshus. Det innebär att kunden i princip bara behöver använda ett enda telefonnummer under hela byggtiden, säger Fredrik Österberg. Vi ombesörjer att rörläggare, elektriker och annat fackfolk som behövs utför de arbeten som ligger utanför själva byggnadssnickeriet.

Vi är nöjda när kunden är nöjd
Bröderna Österbergs Bygg har i dag 7 anställda. Orderböckerna är fulltecknade året ut, och var så även under lågkonjunkturen. Under innevarande år har man nyanställt tre personer. Det skulle kunna varit fler, men ambitionen är att växa i en takt att man själva hela tiden har kontroll över hela verksamheten. Företaget har det mesta när det gäller maskiner och utrustning, och det är sällan man behöver hyra in några maskiner, vilket minskar risken för driftsstörningar.
-Byggnadssnickeri är kärnverksamheten och kommer så att vara under överskådlig tid. Vår ambition är profisionellt utförda arbeten, och vi är inte nöjda för än kunden är nöjd, avslutar Fredrik Österberg.