Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Byggsmidesverksamhet möter miljösystem

Vid årsskiftet förvärvade Oppunda Svets & Mekanik AB Elektrofläkt Miljösystems verksamhet i Malmköping. All verksamhet och personal flyttade då till Oppunda Svets & Mekaniks lokaler i Katrineholm. Plåt- och smidesverkstaden omfattar ca 3500 m2 och här finns kapacitet för att hantera allt från små detaljer till större stålkonstruktioner. I och med förvärvet tillverkas Elektrofläkts industrifläktar med hög prestanda i Oppunda Svets & Mekaniks regi, men varumärket Elektrofläkt består.

Elektrofläkts industrifläktar tillverkas helt efter kundens önskemål och är därmed skräddarsydda i material och utförande. Fläktarna konstrueras för att kunna hantera tuffa miljöer, där damm, rökgas och stoft hör till vardagen. Alla industrier har fläktar för att kunna hålla en god arbetsmiljö. I de flesta fall stannar hela verksamheten om fläkten stannar, därför krävs hög tillgänglighet från Elektrofläkts sida.
– För att klara en starkt ökande efterfrågan måste vi bli fler, konstaterar Mats Forsman, försäljnings- och marknadschef. Kompetenskraven är höga, dessutom verkar vi i en speciell bransch. Vi kan få tag på svetsare och verkstadspersonal, men konstruktörer med specialistkompetens inom just industrifläktar är en stor utmaning för oss att lokalisera. Med största sannolikhet måste vi lära upp ny personal själva, vilket naturligtvis innebär ökade ekonomiska och tidsmässiga investeringar.

Löser kundernas problem
Elektrofläkt och Oppunda Svets & Mekanik har kunder över hela landet samt är en betydande aktör i norra Europa. I dagsläget sköter Mats det mesta av försäljningen själv, behovet av fler säljare är därför stort.
– Vi försöker lösa kundens problem oavsett omfattning. Vi har ingen serietillverkning utan tillverkar allt helt efter kundernas önskemål och tillämpningsområde. En och samma verksamhet kan ha olika behov vad gäller de olika fläktarna. Ta en mindre rökgasanläggning som exempel, här krävs kanske fyra fläktar, och dessa fyra är sannolikt mycket olika.

Samarbetar över hela norra Europa
Elektrofläkt har levererat fläktar och filter i hela Norden och har även under en längre period samarbetat med ett företag i Polen där man tidigare levererat två cyklonfilter.
– Vi samarbetar med företag över hela norra Europa, och har levererat skräddarsydda lösningar till flera av Europas ledande företag. Vi är välkända på marknaden, men har hittills inte synts så mycket ute på mässor och liknande. Vi har för avsikt att ändra på det nu, och ser mycket positivt på framtiden, säger Mats Forsman som avslutning.