Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

BYS utbildning är internationellt erkänd och leder till jobb

BYS hovslagarskola i Skara, vilken drivs av Biologiska Yrkeshögskolan i Skara, har nu som enda hovslagarskola i Sverige erhållit internationell status i och med certifieringen via EFFA (European Federation of Farriers Association).
BYS hovslagarutbildning är nu den enda internationellt godkända utbildningen i landet

Vi är stolta och glada för att utbildningen håller den nivå och den höga kvalitet som efterfrågas, säger Gunnel Marwén Kastenman rektor vid BYS.

Godkännandet skedde strax före jul efter att hovslagarutbildningen och det svenska gesällprovet granskats av EFFAs granskningskommitté, vilken då kunde meddela sitt positiva beslut.
Där det bl a framkommer att utbildningen vid BYS hovslagarskola i Skara håller en mycket god internationell standard. Det innebär att studenterna som gått vid BYS hovslagarskola efter avslutade och godkända studier och ett godkänt gesällprov kan verka och sko i Europa.
– För skolans del innebär det internationella erkännandet och certifieringen en viktig kvalitetsstämpel, säger Gunnel Marwén Kastenman.
-BYS hovslagarskola är också den enda av Jordbruksverket godkända utbildningen i Sverige, vilket givetvis också är ett viktigt signum, förklarar Gunilla af Kleen.

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara – BYS driver sedan 2009 BYS hovslagarskolan i Skara i egen regi. Den teoretiska utbildningen sker på SLUs Campus, där skolan har sitt säte, och de praktiska momenten sker i hovslagarsmedjan vid Axevalla travbana.

Tre områden
Biologiska Yrkeshögskolan i Skara – BYS erbjuder YH-utbildningar inom lantbruk, bioenergi och häst. Studenter kan, utöver grundutbildning i hovslageri (2 år) och den kvalificerade fortbildning i hovslageri (1 år), läsa till agrotekniker (2 år), bioenergitekniker (1 år), klövvårdare (1 år), ridlärare (1 år) och hästföretagare (1 termin).
Skolan har ett nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Skara och näringslivet. Detta ger både forskningens nya rön varvat med väl beprövad erfarenhet från kunniga branschföreträdare.

Nytt jobb eller eget företag
Studenterna som lämnar BYS får jobb eller starta eget företag. I vissa utbildningsinriktningar har samtliga studenter jobb eller startat eget företag inom ett halvår efter examen. I andra av utbildningarna har 85-90 procent av studenterna hamnat i rätt bransch efter utbildningen.

I samtliga utbildningar vid BYS får studenterna en bra förberedelse för att möta framtiden i den gröna näringen. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter att framgångsrikt starta, driva och utveckla ett företag eller ta en anställning med kvalificerade arbetsuppgifter.

Den studerande har själv stor möjlighet att kunna påverka sin utbildning genom att obligatoriska och valbara kurser varvas med LIA. Det finns också möjlighet till fördjupning inom olika specialområden, förklarar rektor Gunnel Marwén Kastenman.

Faktaruta
Biologiska Yrkeshögskolan i Skara – BYS
– Studenterna kommer ifrån hela landet
– Medelåldern ligger mellan 25 – 30 år
– Yh = Yrkeshögskoleutbildning är eftergymnasial och praktik varvas med teori
– Yh-utbildningar finns bara så länge som det finns en efterfrågan från branschen
– Föreläsare kommer dels ifrån universitet och högskola men också i stor utsträckningen från näringslivet. Detta ger våra studenter tillgång till det bästa av två världar, vetenskap och forskning i kombination med näringslivets erfarenhet och kunskaper.
– Studenterna kan delta i SLUs studentkårs aktiviteter
– Läs mer om BYS utbildningar på www.bys.nu