Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Call4U hjälper kunderna att skapa bra erbjudanden

Alla företag som bedriver någon typ av försäljning, oavsett om det gäller varor eller tjänster, behöver en effektiv och enhetlig kundtjänst. Kunder inom alla segment ställer allt högre krav på snabb och korrekt service, den växande konkurrensen kräver också starka kundrelationer. Nöjda kunder kommer tillbaka, och Call4U kan hjälpa företag inom alla branscher att stärka totalerbjudandet och därmed även kundrelationerna.

Call4U är idag ett av Nordens modernaste Contact Centers. Företaget etablerades i Ronneby 2005 och efter en raketartad tillväxt finns Call4U nu lokalt representerade även i Linköping, Karlskrona, Karlshamn, Växjö och Malmö.

Värnar om kundernas varumärken
Call4U erbjuder skräddarsydda kundservicetjänster, callcenter- och försäljningstjänster samt olika lösningar inom marknadsföring. Genom att värna om kundernas varumärken växer Call4U tillsammans med kunderna, det handlar om att bygga starka relationer som säkerställer långsiktiga samarbeten.
– Vi hjälper våra kunder ta nya marknadsandelar genom bra erbjudanden, kommenterar VD Terje Opdahl. Vi levererar kvalitetstjänster som säkrar våra kunders lönsamhet och framtid. Vi är en seriös och resursstark partner för tillväxt, vi är tillräckligt flexibla för att ställa om vår egen verksamhet så att den passar kundens. Jag tror att det är just det här som gjort oss så framgångsrika.

Tillämpar testperiod
Call4U har förstärkt sin position i Sverige och Norden genom förvärvet av First Base Sales AB i början av 2010. Under hösten förvärvades även Linköpingsföretaget Catapult AB. Idag har Call4U omkring 260 anställda och utökar kontinuerligt.
– Vi skiljer oss från många andra genom att vi inte tillämpar tvång på långa kontrakt, berättar marknadschef Björn Mattsson, även delägare. Vi låter kunderna prova våra tjänster först, och ofta leder det till långsiktiga relationer. Vi vet att vi är bra på det vi gör, och vi är stolta över att vi kan stå för det.

I kontakt med hela Sverige dagligen
Efter att ha varit verksamma i drygt fem år är Call4U fortfarande ett ungt företag.
– Vi har på mycket kort tid byggt upp en stark organisation där vi under resans gång integrerat det bästa branschen har att erbjuda. Vi vet vad kunden efterfrågar, och kan leverera det. Vi tror på en fortsatt stark utveckling där vi siktar på en tillväxt om ca 20 – 30 procent inom det närmaste året, säger Björn Mattsson.
Call4U vill bygga upp branschen för callcenter- och kundtjänstrelaterade tjänster i Sverige. Mycket handlar om att höja branschens status, där Call4U själva satsar på kvalitet i alla led och goda möjligheter till vidareutveckling för medarbetarna.
– I bolag med stark tillväxt dyker det alltid upp nya möjligheter, menar Terje Opdahl. Vi tar tillvara på rätt kompetens och ser till att nyckelpersoner utvecklas hos oss.
Call4U verkar i en bransch där man är i kontakt med kunder över hela Sverige dagligen. Kundtjänst och support utgör dessutom hjärtat i många verksamheter, tillväxtpotentialen i stor med tanke på hur många företag det finns som har kundtjänst och försäljning i sin verksamhet.