Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Campus Norrköping och ITN – mitt i utvecklingens centrum

Vid Campus Norrköping bedriver Linköpings universitet en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet i nära anslutning till det kringliggande samhället. Som en naturlig del av det gamla industrilandskapet sprudlar Campus Norrköping av innovation och kreativitet.

Nära samverkan mellan samhälle, akademi och näringsliv är betecknande för universitetslivet vid Campus Norrköping. Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) sker utveckling av morgondagens teknik mitt i city med närhet till viktiga samarbetspartners inom kommun och näringsliv. Speciellt betydelsefulla är institutionens insatser inom visualisering, logistik för trafiksystem och organisk elektronik. Inom dessa områden kan man med fog säga att en betydande del av den svenska utvecklingen bedrivs med utsikt över Motala ström, som flyter genom centrala Norrköping. Strömmen levererade en gång kraft till textilindustrin på orten, men nu är det universitetet som är motorn för tillväxten i regionen.

Först i Sverige med medieteknik
Linköpings universitet är med akademiska mått mätt en ung aktör bland våra största svenska universitet och högskolor. Ungdomligheten har visat sig genom det nytänkande som har präglat universitetet sedan dess tillkomst. Exempelvis var man först i Sverige med att erbjuda högre utbildning kombinerad med forskning inom området medieteknik.
– Vi har vuxit oss mycket starka inom medieteknik, konstaterar Michael Hörnquist, ställföreträdande prefekt. I Norrköping erbjuder vi en bred miljö inom visualisering och media som lockar studenter och forskare från hela världen.
Michael berättar vidare om den omfattande forskning som bedrivs vid Norrköpings Visualiseringscenter – C. En forskning som har resulterat i att studenterna vid Linköpings universitet har kunnat gå långt inom visualiseringsbranschen. Många tidigare studenter från Campus Norrköping arbetar idag tillsammans med världens främsta producenter inom området specialeffekter.
– Exempelvis är en av våra tidigare professorer numera verksam på Dreamworks, men vi har även starka lokala samarbeten. Visualisering är ett framträdande kunskapsområde för Norrköping över lag.

I händelsernas centrum
Logistik och trafiksystem är ett av de stora områdena inom universitetet. Här utbildas civilingenjörer i kommunikation, transport och samhälle. Och även här verkar man i gränslandet mellan behoven hos industri och samhällsbyggnad.
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) finns i närbelägna Linköping och även SJ har en stark representation i regionen. ITN samverkar med båda för att driva utvecklingen inom morgondagens trafiksystem.
– Vi har bl.a. ett projekt där vi tillsammans med SJ söker optimera tidtabellerna med minsta möjliga marginaler, berättar prefekt Mattias Severin.
Vid ITN utbildas även byggingenjörer. Enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv, toppar högskoleingenjörer inom byggteknik från Norrköping, listan på de mest eftertraktade efter avslutade studier. Utbildningen är unik, bl a eftersom man i Norrköping har den starka synergin mellan bygg och visualisering.

Morgondagens kommunikationssystem
ITN har även en stor och internationellt mycket framstående forskargrupp inom organisk elektronik. Gruppen driver bl.a. ett spännande projekt där man undersöker möjligheterna för tryckt elektronik på papper eller plast, alltså böjbara applikationer med fullt fungerande elektronik.
Trådlösa nätverk, mobil teknik och morgondagens kommunikationssystem är andra exempel på kommunikationsrelaterad forskning som bedrivs vid institutionen.

Sommarvecka för högstadieelever
I Norrköping ordnas regelbundet en sommarvecka för högstadieelever med avsikt att öka intresset för naturvetenskap och teknik.
– Det är ett problem för Sverige inom just elektronikområdet, att intresset inte grundas tidigt. Vi måste få upp intresset redan på grundskolenivå för att skapa en bra grogrund för vidare utveckling. Detta gäller även för teknik och naturvetenskap i allmänhet, poängterar Mattias Severin.

Idrott och studier i harmoni
ITN är värd för LiU Elitidrott: Inom ramarna för konceptet erbjuder man speciella villkor för elitidrottare som vill studera samtidigt med idrottskarriären. För studenter som befinner sig på landslagsnivå inom löpning eller orientering erbjuds personliga tränare och universitetet ordnar även resor över hela världen.
Inom ITN och Linköpings universitet råder en stark framåtanda och positiv inställning till utveckling på alla plan. Här uppmuntras många olika intressen. Samverkan med omgivningen omfattar såväl idrottsföreningar som high-tech-företag, kommuner och statliga verk. För den som vill utvecklas akademiskt i växelverkan med omgivningen är Linköpings Universitet och Campus Norrköping det naturliga valet.