Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Campus Värnamo erbjuder kort väg från utbildning till jobb

På Campus Värnamo tror man på en kort väg från utbildning till jobb och därför är högskole- och yrkeshögskoleutbildningarna högst två år.
– Vi har idag 120 heltidsstuderande och de allra flesta går till ett jobb direkt efter studietiden, berättar Enikö Ohlsson, verksamhetschef på Campus Värnamo.

Campus Värnamo startades 2007 som ett kommunalt uppdrag för att höja kompetensförsörjningen och kompetensutvecklingen i Värnamo med omnejd.
– Utbildningsnivån är rätt så låg i regionen och de flesta har bara gymnasiekompetens. Det var en nödvändighet för företagen att få in nya kompetenser och det näringslivet efterfrågade var en tvåårig yrkeshögskoleutbildning, berättar enikö Ohlsson.
Enikö rekryterades till Värnamo kommun 2007 för att jobba som utbildningschef tillsammans med dåvarande verksamhetschefen Christer Larsson och det är de två som har byggt upp den nuvarande verksamheten på Campus Värnamo. Enikö tog över rollen som verksamhetschef efter Christer Larsson i januari i år.

Samarbetar med näringslivet

Campus Värnamo har ett väl utvecklat samarbete med det regionala näringslivet. Den företagsförlagda delen i utbildningen ger studenterna värdefull praktisk kunskap och erfarenhet. I många fall får studenterna en direkt ingång till anställning.
– Vi jobbar nära företagen och har en anställd som jobbar heltid med att knyta kontakter med företagen. Han diskuterar möjligheter och behov med arbetsgivarna och matchar studenter och företag med varandra. Det brukar vara klockrena matchningar och de allra flesta får jobb på sina respektive fadderföretag, berättar Enikö Ohlsson.
Campus Värnamo erbjuder för närvarande fyra utbildningsprogram, varav två startar hösten 2012:
• 3D-teknik (2-årig högskoleutbildning)
• Butikschefsprogrammet (2-årig högskoleutbildning)
• 3D-teknik för effektiv produktion (2-årig yrkeshögskoleutbildning)
• Energisamordnare (2-årig yrkeshögskoleutbildning)
Dessutom anordnar Campus Värnamo fristående kurser, uppdragsutbildningar och öppna föreläsningar.

Ett stort engagemang
– Vi lägger ned ett enormt stort engagemang i varje individ. När de söker en utbildning hos oss så ringer vi upp och diskuterar vad som passar den enskilde personen så att han eller hon verkligen kommer in på rätt utbildning, säger Enikö Ohlsson och fortsätter:
– Från och med augusti har vi en anställd coach på heltid, som vi kallar studentcoach, och vad jag vet är vi ensamma om det i högskolevärlden. Den personen erbjuder både individcoachning och gruppcoachning. När det gäller grupper ska vi försöka utveckla dem mot arbetslivet så att de blir anställningsbara när de är klara. Många arbetsgivare efterfrågar personliga egenskaper hos en individ och undrar om de kan passa tider, är de flexibla och kreativa, kan de jobba i grupp etc. Inom individcoachning handlar det ofta om individuell utbildningsplanering och hur man lägger upp sin tid.

En kreativ arena
Campus Värnamo är nu inne i en intressant utvecklingsfas då bredden i verksamheten ska utökas och nya moderna lokaler är under byggnation.
– Kommunen håller på att bygga om en gammal gummifabrik inne i Värnamo till en s.k. kreativa arena. Vår vision är att vi tillsammans med det lokala näringslivsbolaget och kulturförvaltningen i Värnamo ska bygga upp något nytt som kan bli känt ute i landet, säger Enikö Ohlsson.
På sikt ska den nyrenoverade gummifabriken, utöver lokaler för Campus Värnamo, bibliotek och Värnamo Näringsliv, också innefatta restaurang, kulturarrangemang och bio i samma byggnad.
– Vi vill naturligtvis växa i antalet utbildningar och utveckla utbildningsformerna så att de blir mer flexibla. De ska passa både arbetslösa, ungdomar som kommer direkt från gymnasiet och de som arbetar deltid eller heltid, säger Enikö Ohlsson avslutningsvis.