Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Campus Västervik bidrar till vidareutveckling av näringslivet

Campus Västervik arbetar nära näringslivet för att höja kompetensnivån i kommunen. Utbildningarna speglar bl.a. kommunens profilområden och svarar på det kringliggande näringslivets efterfrågan gällande kompetent arbetskraft och nya kunskaper. Ett av profilområdena är ju besöksnäringen och inom detta hoppas vi kunna göra insatser när det gäller kompetensutveckling.

Utbildningsutbudet vid Campus Västervik utvecklas kontinuerligt för att tilltala en så stor målgrupp som möjligt, syftet är att främja konkurrenskraften bland kommunens företag i första hand. Samtidigt bidrar man till regional tillväxt.

Ny profil
Uppdragsutbildningar bedrevs tidigare under Högskolecentrum. Sedan september 2010 går verksamheten, som omfattar, kompetensutveckling och uppdragsutbildning, högskoleprogram, högskolekurser, föreläsningar samt vägledning, under namnet Campus Västervik.
I samband med namnbytet tydliggörs den nya profilen där man i första hand strävar efter att främja en ökad kompetensnivå i Västervik.
Gunnar Jansson ansvarar för näringslivskontakter vid Campus Västervik och är med i utvecklandet och genomförandet av uppdragsutbildningar.
– Vi erbjuder rådgivning och analys av kompetensbehovet hos företag och organisationer. Det kan exempelvis handla om ledarskapsutbildningar som passar alla branscher, men även mer nischade utbildningar som våra YH-utbildningar, Avancerade maskintekniker samt en utbildning som Compsite Tekninker. Vi ser över utbildningsutbudet kontinuerligt och ser till att anpassa det efter rådande behov på arbetsmarknaden.
Campus Västervik samverkar även med aktörer utanför kommunens gränser, bl.a. genom samarbeten med aktörer i Östergötland.
– Vi ser oss gärna som en knutpunkt mellan regionerna. Eftersom vi framöver räknar med att bli en del av en ny, större region så ser vi gränsöverskridande samverkan som en självklarhet för vår fortsatta tillväxt. Vår ambition är att Västervik ska ha en nyckelroll även i den potentiella nya regionen.

Vill skapa attraktivt upplevelseutbud
När Västervik kommer på tal tänker många på havet och den storslagna skärgårdsmiljön. Det är därför inte konstigt att Västerviks besöksnäring expanderar. Campus Västervik söker skapa bra underlag för näringens fortsatta utveckling genom att tillsammans med branschen försöka skapa utbildningar som stödjer en sådan utveckling.
– Vi befinner oss i uppbyggnadsfasen här och för just nu en diskussion med intressenter för att i framtiden kunna erbjuda attraktiva utbildningar som stärker besöksnäringen. Det kan exempelvis handla om upplevelser och företag som anordnar aktivitetspaket. Vi kan också tänka oss en utveckling med ett utökat utbud av matupplevelser. Med lite innovationsanda och goda entreprenörer kan det här bli mycket attraktivt i framtiden, menar Gunnar Jansson.