Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Carema sätter guldkant på tillvaron för äldre och yngre i Linköping

Medellivslängden ökar i takt med välfärdsutvecklingen. Samtidigt ökar även behovet av en högkvalitativ och flexibel äldreomsorg, som kan tillgodose individuella behov. Alla människor är olika, och det borde vara en självklarhet att man ska kunna fortsätta vara den man är även när man blir äldre. Carema Care satsar på mångfald – både vad gäller tjänster och personal.

Carema Care verkar inom den offentligt finansierade omsorgen i Sverige och Norge, och erbjuder tjänster inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning, särskola, psykiatri- och missbruksvård samt hushållsnära tjänster. Carema Care arbetar med människor i alla åldrar, med skiftande behov och önskemål.

Vill skapa band mellan äldre och yngre
Mångfalden är tydlig i Linköping – Carema satsar på att förhöja livskvaliteten hos de äldre genom att låta skolungdomar besöka servicehus och boenden under loven. Carema Äldreomsorg har även ingått ett samarbete med företaget Ung Omsorg, där man tillsammans strävar efter att skapa band mellan yngre och äldre. Ung Omsorg har anställt omkring 500 ungdomar i södra och mellersta Sverige som ska verka inom äldrevården.
– Om ungdomar får en positiv upplevelse av äldrevården kommer de förhoppningsvis att söka sig tillbaka hit. Äldrevården är en av få branscher som kan garantera jobb i framtiden, och med attraktiva anställningar kommer det även att innebära goda möjligheter för en framtida karriär, menar Gertrud Öjetoft, regiondirektör Carema Care.

Guldkant på matstunden
Ett annat sätt att sätta guldkant på tillvaron är genom att förgylla matstunderna, som ofta också är dagens medelpunkt. Caremas kök i Linköping har hög status som restaurang och levererar omkring 1000 måltider dagligen till kringliggande servicehus och boenden.
– Vi ställer höga krav på maten vi serverar. Den ska vara både näringsriktig och god, och se aptitlig ut. Våra kunder får alltid flera olika alternativ att välja mellan, och vi ser att detta uppskattas oerhört. Det viktigaste för oss är att människor trivs och mår bra – det är ju det vi strävar efter varje dag, säger Gertrud som avslutning.

Carema i korthet
Carema Care ingår i den nordiska koncernen Ambea, som erbjuder vård och omsorg med fokus på livskvalitet, professionalism och långsiktig hållbarhet. Genom att man erbjuder hela kedjan – från sjukvård (genom systerbolaget Carema Sjukvård) och omsorg till hemtjänst och psykiatri, är Carema en av landets mest heltäckande aktör med fokus på människor i alla åldrar.