Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Cargotec satsar på BRIC-länderna och förutspår stark expansion under flera år

Cargotec bildades 2005 när Hiab, MacGregor och Kalmar slogs ihop under samma koncernägare. De tre bolagens styrkor förenas i Cargotec som idag är en av världens främsta leverantörer av lasthanteringstjänster. I Örnsköldsvik grundas Cargotec på den lokala aktören MacGregors expertis och unika know-how med specialiseringen lasthanteringskranar för fartyg som hanterar allt från general cargo och bulk samt slanghanteringskranar för tankbåtar.

Hiab, MacGregor och Kalmar förknippas med starka varumärken som länge varit marknadsledande inom sina respektive områden.
– Den stora marknaden för oss är numera Kina och Korea. Vi behåller vår kärnverksamhet, men marknaden har förändrats snabbt och drastiskt sedan 2000-talets början. Vi började samarbeta med Kina tidigt, och nu är vi väletablerade här, berättar Per-Erik Nilsson, som ansvarar för försäljning och marknad inom affärsområdet Cranes.

1200 kranar under 2011
Under 2011 levereras 1200 kranar från Cargotec, i huvudsak går produktionen till Kina och Korea. Kranarna tillverkas också företrädesvis i Kina. Affärsområdet Cranes styrs dock fortfarande från Örnsköldsvik, här utvecklar man bl.a. produktionssupport och styr strategiska inköp.
– Våra kunder är varv och skeppsägare. Vi möter båda målgruppernas krav genom att vara lyhörda och ständigt komma med nya lösningar. Att vi var så pass tidiga med att ha Kina som bas var också en mycket lyckosam investering, anser Per-Erik.
Cargotec undersöker parallellt möjligheter att etablera verksamhet i andra länder och då gärna i s.k. emerging markets som utgörs av bl.a. Brasilien, Ryssland och Indien.
– Vår förmåga att snabbt kunna ställa om då konjunkturen vände var till vår fördel. Vi har en stor produktionskapacitet, och i Kina har vi vuxit från en marknadsandel på ca 25 procent 2006 till över 60 procent idag. Vi har mycket att erbjuda stora marknader, vi håller en hög kundsupport för att maximera kundnyttan i våra erbjudanden.

Förutspår god tillväxt under flera år
Att överträffa kundernas krav hör till Cargotecs filosofi. Företagets motto lyder: we keep cargo on the moveTM.
– Som det ser ut idag kommer vi att ha en god tillväxt under flera år framöver, konstaterar Per-Erik Nilsson. Vi är med när nya marknader växer fram, vi vågar satsa och vara på plats tidigt. Jag tror att det är vår främsta konkurrensfaktor tillsammans med våra väletablerade varumärken. Vi breddar också vår produktportfölj för att även fortsättningsvis ligga i framkant, stora investeringar görs i R & D.

Eldriven kran sparar bunkerolja
Det kommer att ställas mycket högre krav på framtidens redare när det gäller miljömedvetenhet. Många av dagens skeppsägare har börjat rusta redan nu, gröna lösningar kommer mer och mer. Detsamma gäller för Cargotec.
Per-Erik berättar att man utvecklat en eldriven kran som sparar avsevärda mängder energi och bunkerolja. Kranen har samma kapacitet som andra lösningar, och är dessutom snabbare tack vare eldriften.
– Miljömedvetenhet är framtiden, traditionella lösningar måste ses om för att passa framtidens tuffa krav, menar Per-Erik Nilsson.