Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Carlfors Bruk – tradition möter modernitet

Mitt i den gamla småländska landskapsmiljön, en bit utanför Huskvarna, ligger Carlfors Bruk. En gammal hederlig svensk industri med en välförvaltad hantverkstradition, som idag framställer framförallt aluminiumpulver och aluminiumpasta med marknadens modernaste metoder. Det är här som tradition och modernitet förenas, med en egen forskningsenhet driver Carlfors Bruk utvecklingen inom sitt område.

Carlfors Bruk är en av världens främsta producenter av kulmalet aluminiumpulver och pasta , som används till bl.a. pigmentering av färger och plaster, jäsmedel i lättbetong och som grundingrediens i vissa sprängmedel. Företaget är världsledande på aluminiumpigment med Europa, USA och Sydostasien som hemmamarknader.
– Vi är bl.a. en betydande aktör för den marina sektorn, förklarar Michael Faxander, försäljningschef. Här handlar det framförallt om pigment för speciella färger och beläggningar som ger ett ökat rostskydd.

Anrik verksamhet
Carlfors Bruk är ett företag med gamla anor. Med över 100 år på nacken är bruket en av traktens äldsta arbetsgivare, och det lilla samhället i direkt anslutning till Carlfors Bruk byggdes upp av de första anställda. Sedan 1931 ägs bruket av familjen Björklund, och idag drivs Carlfors Bruk av tredje generationen.

Ett kunskapsföretag i framkant
På Carlfors Bruk utvecklar man produkterna tillsammans med kunderna. Det handlar i allra högsta grad om mer än pulver och pasta. Gedigen kunskap och lång erfarenhet kännetecknar företaget, där flera generationer ofta arbetar sida vid sida.
– Genom att vara lyhörda skapar vi snabbt en uppfattning om vad som efterfrågas på marknaden. Vi har en stor flexibilitet och korta beslutsvägar, vi kan därmed snabbt leverera precis det som våra kunder efterfrågar, menar Fredrik Gustafsson, marknadschef. Vi har stora resurser för att utveckla både nya och gamla kunders verksamheter, där vårt kunnande i kombination med starka marknadsposition oavkortat kommer kunderna till gagn.
Som alla företag vill även Carlfors Bruk växa. En ökande efterfrågan från öst kan innebära större marknadsandelar i Asien exempelvis, en annars mycket konkurrensutsatt marknad.
– Vi är unika med vårt kunnande och våra produkter som håller högsta möjliga kvalitet. Våra kunder är helt avgörande av den sorten som efterfrågar kunskap, pålitlighet och kvalitet, säger Faxander som avslutning.

Carlfors Bruk i siffror
Vid Carlfors Bruk produceras ca 5000 ton aluminiumpulver årligen. Bruket etablerades 1898 och firade därmed 110 årsjubileum 2008. Idag har företaget 55 anställda och en omsättning på ca 140 miljoner kronor.