Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

ceebel – Samverkan på väg mot framtidens belysning

Utvecklingen inom området Energieffektiv belysning är enorm. Vad har vi för kunskap, och var kan man hitta den?

På ceebels hemsida finns nyttig information kring energieffektivisering av belysning, demonstrationsanläggningar, utbildningsmöjligheter, presentationer och kontakter till forsknings- och utvecklingsprojekt inom Energimyndighetens program för energieffektivisering inom belysningsområdet bland mycket annat.

Centrum för energieffektiv belysning (ceebel) startade sin verksamhet i januari 2009 och bygger på samverkan mellan forskare och belysningsbranschens olika aktörer för att främja ökad kommunikation och samverkan kring forskning och utveckling av energieffektiv belysning. Resultatet av genomförd forskning och utveckling förmedlas via seminarier, konferenser, nyhetsbrev och hemsida.

Information finns att tillgå från bland annat myndigheter, kommunernas energirådgivare, högskolan och branschorganisationer gällande t ex upphandling, planering och drift och underhåll av energieffektiv belysning. Ceebel har för avsikt att samla och bevaka denna information och göra den tillgänglig på sin hemsida.

Ceebel drivs av Tekniska Högskolan i Jönköping och Lunds Universitet och finansieras av Energimyndigheten och Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik.

Framtidsutbildning med stor potential
Behovet av högskoleutbildade ljusdesigners/belysningsplanerare ökar i takt med det stigande intresset för belysning i både privat och offentlig miljö. Belysningsplaneraren utgör en viktig resurs när det gäller utformningen av energieffektiva anläggningar i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Programmet Ljusdesign (120 hp) är utformat för att möta behovet av högskoleutbildade ljusdesigners i privata, offentliga, kommersiella och kulturella sammanhang. På Tekniska Högskolan i Jönköping utbildas framtidens belysningsplanerare för att utforma energieffektiva lösningar för både ute- och innemiljöer.
Studenterna fördjupar sig både teoretiskt och praktiskt inom planeringsmetodik med
inriktning mot att utveckla dags- och elljusmiljöer som fungerar väl för brukaren och rummet samtidigt som de avancerade anläggningarna är både kostnadseffektiva och energisnåla.
Belysningsplanerare behövs i stort sett överallt ute i samhället, och kan arbeta som bl.a. planeringskonsulter, på arkitektfirmor eller tillsammans med inredare och landskapsarkitekter. Utbildningen ger en bred kunskapsbas som kan kompletteras med ytterligare ett års studier för en kandidatexamen i Ljusdesign. Goda möjligheter finns även för utlandspraktik. Studenter har varit i bla England, Spanien, Norge och Australien.

Roland Andersson
Maria Lind