Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Cementa i Degerhamn värnar om miljön- investerar i alternativa bränslen

För Cementa är samhället och miljö viktiga frågor. Som ett led i utvecklingen att minska energianvändning och utsläpp av koldioxid från fossila icke förnybara bränslen, har Cementa investerat i en ny anläggning. Installationen som påbörjades under 2009 beräknas vara fullt utbyggd år 2011. Anläggningen för fasta alternativa bränslen ger Cementa möjlighet att använda nya bränslen som till stor del är biobaserade. Cementa blir därigenom mer konkurrenskraftig både som fabrik och för byggmaterialet betong. Verksamheten har de senaste åren gjort flera andra investeringar för att ytterligare förbättra miljöprofilen för fabriken.

Alternativa bränslen ersätter fossila bränslen som exempelvis kol och olja. Cementa använder alternativa bränslen som består av utsorterat brännbart avfall som i dag inte går att återanvända, återvinna eller nyttiggöra på det sätt det är avsett för. Det kan vara uttjänta plast, papper, trä, spillolja och lösningsmedel. De nya alternativa bränslen som verksamheten använder ger inga negativa effekter på miljön, produktens kvalité eller på tillverkningsprocessen jämfört med traditionella bränslen. Verksamheten är strängt reglerad i tillstånd för fabriken och för kalkstenstäkten med länsstyrelsen som tillsynsmyndighet.

Omställningsprocess
Thomas Lind är fabrikschef vid Cementa AB i Degerhamn. Han berättar att verksamheten som är regional ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement. Ölands Cement AB grundades redan år 1886 men själva produktionen kom igång år 1888.Cementfabriken som är en av Skandinaviens äldsta är i dag en modern processindustri med kontinuerlig produktion och datoriserad drift och övervakning. Huvudkontoret ligger i Stockholm och försäljningskontor finns i Göteborg, Malmö och Stockholm. I princip all cement som tillverkas säljs i lösvikt och distributionen sker till stora delar med sjötransport inom Sverige. Kapaciteten är 1.000 ton per dygn vilket motsvarar cirka 315.000 ton per år. Verksamheten har 74 medarbetare i Degerhamn. Den öländska kalkstenens egenskaper gör att betong med cement från Degerhamn är extra hållbar i utsatta miljöer.
– Vi tillverkar specialcement för tunga konstruktioner förklarar Thomas Lind. Anläggningscement är bra för anläggningsuppbyggande t.ex. broar, kajer och vägar. Genom att ytterligare mala cement i speciella kvarnar tillverkas också olika s.k. Mikrocement. Dessa används för att täta sprickor i berg och befintliga betongkonsruktioner.

Projekt Guldfågeln
Företagen Guldfågeln och Cementa har inlett ett samarbete för att minska ny koldioxid till atmosfären. Cementas fabrik i Degerhamn ligger alldeles i närheten av Guldfågelns anläggning i Mörbylånga, och tack vare samarbetet med Guldfågeln, kommer Cementa att med början under 2011 ta hand fjädrar för energiåtervinning. Det lyckade samarbetet blir en dubbel vinst för miljön, fjädrarna ersätter kol på Cementa samt elimineras också dagens transporter av fjädrarna till Mellansverige. Sammanlagt innebär denna satsning en minskning av koldioxidutsläpp motsvarande vad 600 personer i genomsnitt orsakar varje år.
För att fjädrarna ska fungera bättre som bränsle i cementtillverkningen installerar Cementa en torkanläggning där spillvärme från ugnarna utnyttjas. Energiinnehållet i torkade fjädrar är ungefär 2/3 av kol. Samarbetet mellan de båda företagen ger långsiktigt en positiv miljöeffekt.

Lite kort om cement och betong
För att tillverka cement behövs kalksten. Kalkstenen bryts i dagbrott nära fabriken. Den brutna stenen transporteras, krossas och mals tillsammans med sand, slagg bauxit till ett fint mjöl som matas in i cementugnen. Där upphettas mjölet till cirka 1450 grader celcius och omvandlas till en mellanprodukt som kallas klinker. Klinkern kyls ner och mals tillsammans med lite gips. Det gråa pulver som bildas är cement, bindemedlet i betong.
När cementkornet kommer i kontakt med vatten växer små tentakler ut och bäddar in grus och sten som inom några timmar stelnar till en hård fast massa-betong.