Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Centrala Vaggeryd får ett ansiktslyft med det nya bostadsområdet Tors Trädgård

Det planerade bostadsområdet Tors Trädgård i Vaggeryd ska bli ett landmärke för kommunen när det gäller högkvalitativt och miljövänligt boende med hög standard. Det blir sex punkthus med sammanlagt över 100 lägenheter som byggs i tre etapper. Hela bygget andas nytänkande och modern tillgänglighet i en expansiv region med goda tillväxtmöjligheter.

Det kommunala bostadsbolaget Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB (VSBo) markerar med byggnationen av Tors Trädgård en framtidstro för hela regionen. Närheten till Jönköping gör Vaggeryd till en tillväxtbenägen etableringsort och attraktiv boendekommun. Det pågår även flera spännande investeringar i och omkring Vaggeryd som ökar intresset för att bosätta sig i kommunen, bl.a. planeras det för ett logistikcenter i Torsvik som kommer att generera många arbetstillfällen och som därmed också ställer krav på att det finns attraktiva boendemöjligheter.

Lyft för centrala Vaggeryd
VSBo har låtit riva en industrifastighet på Storgatan i centrala Vaggeryd för att bereda plats för det moderna bostadsområdet Tors Trädgård. Efter marksaneringen kommer byggnationen av de sex punkthusen att påbörjas i etapper. VSBo:s VD Satu Jonsson poängterar att det handlar om energismarta, moderna lösningar där låg energiförbrukning kommer att vara ett krav redan från planeringsstadiet.
– Med det nya bostadsområdet vill vi kunna erbjuda attraktivt boende mitt i Vaggeryd. Med närhet till service och kommunikationer, med bra planlösning och god tillgänglighet tror vi att bostadsområdet kommer att utgöra ett bra tillskott i vårt bestånd.
Man förbereder bl.a. för individuella mätningar av värme och vatten och väljer miljövänliga material som kräver minsta möjliga underhåll. Tors Trädgård ska som namnet antyder också vara attraktivt utvändigt, med fina grönområden och mycket grönska i kombination med att det ligger så pass centralt.
– Med byggstart i början av 2013 beräknas första etappen vara klar mot slutet av året. Det blir en övergripande hög standard med inglasade balkonger och tillgång till gemensamma utrymmen för fester och andra evenemang, berättar Jonsson vidare.

Arkitektritat med nordisk prägel
Inför planeringen av Tors Trädgård utlyste VSBo en arkitekttävling som vanns av Arkitekthuset i Jönköping. Området får fyra arkitektritade stadsvillor och två högre byggnader som sammantaget kommer att inhysa drygt 100 lägenheter i olika storlekar och utföranden. Gemensamt för samtliga blir en hög standard med mycket rymd, god komfort och modern tillämpning.
– Tors Trädgård blir ett lyft för centrala Vaggeryd med sina lummiga trädgårdar och typiskt nordiska arkitektur, understryker Satu Jonsson.

Kort om VSBo
Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB bildades 1949 och har i över 60 år förvaltat och förädlat kvalitativa boenden framförallt i kommunens två tätorter Vaggeryd och Skillingaryd. VSBo äger och förvaltar idag drygt 1000 bostadslägenheter och har även en del affärslokaler i Vaggeryds kommun. Företaget har ett 20-tal anställda och omsätter ca 60 miljoner kronor med ett fastighetsbestånd bokfört till närmare 300 miljoner kronor.