Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Certifiera det egna företaget som Hjärtsäker arbetsplats

Räddningstjänsten i östra Blekinge erbjuder effektiva och grundläggande utbildningar inom bl.a. hjärt- och lungräddning. Med rätt utrustning och några enkla steg kan den som genomgått utbildningen hjälpa till vid plötsligt hjärtstopp innan ambulans finns på plats – och således rädda liv. Om fler utbildas ökar naturligtvis säkerheten ute på arbetsplatser och överallt i samhället.

Räddningstjänsten i Östra Blekinge omfattar Karlskrona och Ronneby kommuner. Den övergripande ambitionen är att förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Uppgiften kräver att medborgarna själva ser över och tänker på sin egen säkerhet och vidtar åtgärder för att bibehålla den.

Liv räddas om man får hjälp i tid
Räddningstjänsterna i Blekinge har ett samarbete om hjärtstoppsassistans med Landstinget. Det innebär att det idag finns tillgång till hjärtstartare på alla brandstationer och att räddningstjänsten rycker ut då SOS alarm bedömer att man är snabbare än ambulansen.
– Under 2009 inträffade 49 sådana fall där våra brandmän larmades ut för att göra ett första upplivningsförsök, berättar Claes Nicklasson, stf räddningschef med ansvar för östra Blekinge. Det händer med andra ord ganska ofta att det behövs snabba insatser innan sjukvården kan vara på plats. Bäst är naturligtvis om de som redan finns på plats direkt kan starta hjärt- och lungräddningsarbetet.

Utbildningsinsatser för ökad säkerhet
Av de cirka 15 000 personer som dör på grund av hjärtsjukdom i Sverige årligen så handlar det om hela två tredjedelar som omkommer utanför sjukhus, dvs. utom räckhåll för den traditionella akutsjukvården.
– Nästan alla personer som dör av hjärtsjukdom drabbas av ett plötsligt kammarflimmer som i sin tur kan leda till hjärtstopp, berättar Jan Green, som ansvarar för utbildningsinsatserna i östra Blekinge. Om vi kan bidra till att öka medvetenheten ute på arbetsplatserna och förse dem med rätt utrustning och utbildning, så skulle dödligheten dramatiskt minska.
Alla större företag borde ha en hjärtstartare och kunskap om hjärt- och lungräddning. Nu finns möjlighet att certifiera sin arbetsplats som hjärtsäker arbetsplats om man uppfyller fem kriterier som syftar till att det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett plötsligt hjärtstopp.
– Utbildningsinsatserna är till för att öka allas säkerhet, om alla får möjligheten att på ett enkelt vis starta hjärt-lungräddning i väntan på ambulansen. I kursen ingår även åtgärder vid akut andningstopp samt användning av hjärtstartare (defibrillator), och utbildningen tar ca en timme, säger Jan Green avslutningsvis.

Faktaruta
För att företag ska kunna certifiera sig som hjärtsäker arbetsplats krävs först att man uppfyller följande fem kriterier:

* det finns rutiner och beredskap att kunna hantera ett plötsligt hjärtstopp
* det finns en strategi för larm vid plötsligt hjärtstopp
* hjärt-lungräddning kan startas omedelbart
* behandling med hjärtstartare sker inom fem minuter
* all personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den

Källa: Räddningstjänsten i östra Blekinge