Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Chalmers antar ny strategi för samarbeten över gränserna

Institutionen för kemi och bioteknik vid har en central roll i den nya, multidisciplinära visionen för ökad samverkan som antagits inom Chalmers tekniska högskola. Institutionen verkar inom de flesta av Chalmers nyantagna styrkeområden för forskning och utveckling, vilket också understryker kemins centrala roll för samhällets fortsatta tillväxt.

Chalmers satsar på samverkan på alla nivåer – från interna, gränsöverskridande projekt mellan olika institutioner till externa utvecklingsprojekt på nationell och internationell nivå. Detta är inget nytt, Chalmers har länge haft en ambition gällande samarbete över gränserna, men nu finns det tydliga strategier som stödjer ambitionen.

Kemi inom de flesta styrkeområden
Institutionen för kemi och bioteknik verkar inom sex styrkeområden som antagits som en del av Chalmers strategi för fortsatt konkurrenskraft och tillväxt. Kemins grundläggande roll är påtaglig inom styrkeområdena, som är energi, materialvetenskap, nanoteknologi, transport, livsvetenskaper och produktion.
Institutionens prefekt Ulf Carlson har rekryterats direkt från industrin. Ulf hade samverkat med Chalmers under flera år från industrins sida, och såg då hur samarbeten över gränserna kunde se ut.
– Chalmers ligger långt framme när det gäller multidisciplinär forskning och samverkan med industriella aktörer, poängterar Ulf Carlson. Med de nya kraftansträngningarna som sker inom Chalmers så är vi på väg att skapa något riktigt stort.

Största institutionen vid Chalmers
Chalmers har fått över 700 miljoner kronor från regeringen för att bygga upp styrkeområdena och samtidigt satsa på samverkan. Kemi och bioteknik är dessutom den största institutionen på Chalmers med strax under 400 anställda och flera tusen studenter.
Samtliga utbildningar inom Chalmers sker numera gränsöverskridande på flera institutioner. Kemi och bioteknik är involverad i fyra grundutbildningar och fyra masterprogram. Dessutom har man fem större respektive åtta mindre centra för tvärdisciplinär forskning.

Långt framme med skogsindustriell forskning
Ett utav de största centren där Institutionen för kemi och bioteknik samverkar är Wallenberg Wood Science Center, där även Kungliga tekniska högskolan är med. Som namnet antyder så handlar det om skogsindustriell forskning.
– Det finns en uppenbar trend där vi ser att pappersanvändningen minskar. Det ställer naturligtvis nya krav på industrin som måste uppfinna nya produkter som efterfrågas mer. Idag kan man exempelvis göra bilsäten av cellulosa, och vidare utveckling inom energisektorn är en annan uppenbar möjlighet för massaindustrin, berättar Ulf Carlson.

Södras industridoktorander stationerade på Chalmers
Södrakoncernens forsknings- och utvecklingsavdelning har valt Chalmers som samarbetspartner för att utveckla nya produktområden. Hygienprodukter, förpackningar och grundläggande utvecklingsprogram hör till den strategiska satsningen.
– Södra har ett eget rum för att vidareutveckla sina idéer här på Chalmers. De har även att antal industridoktorander stationerade hos oss. Vi ser samarbetet som ett spännande utbyte mellan akademin och näringslivet, och som en central del av Chalmers vidare utveckling hoppas vi på att utöka den här typen av samverkansprojekt framöver, säger Ulf Carlson som avslutning.