Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Chalmers Bygg- och miljöteknik utvecklar morgondagens hållbara samhälle

Institutionen för bygg- och miljöteknik vid Chalmers tekniska högskola arbetar med samhällsutveckling på flera plan. Här utbildas framtidens experter inom bygg- och konstruktionsteknik, samhällsutvecklare och civilingenjörer. Vid institutionen bedrivs högaktuell forskning inom bl.a. miljö- och klimatfrågor, byggnadstekniker och hållbar utveckling.

Institutionen för bygg- och miljöteknik erbjuder utbildningsprogram på alla nivåer. På grundnivå erbjuds programmet för Byggingenjörer, Affärsutveckling och entreprenörskap, på civilingenjörsnivå programmen Väg- och vatten samt Arkitektur och teknik, ett nytt program som tagits fram i samarbete med Institution för Arkitektur.

Arkitektur + byggteknik = hållbar utveckling
Arkitektur och teknik skapades mycket på efterfrågan från näringslivet, där behovet av en kombination av de båda institutionernas expertområden lade grunden till en utbildning som idag är oerhört efterfrågad.
– Vi har ungefär tio sökande till varje plats, och Arkitektur och teknik är ett mycket spännande program som knyter in många intresseområden. Förutom byggteknik och arkitektur behandlas även hållbar utveckling, ett utav dagens hetaste ämnen, berättar prefekt Ulf Jarfelt.

Förstklassigt studieklimat
Alla som studerar till civilingenjör är garanterade en plats på en utav institutionens masterutbildningar, det finns idag fem olika inriktningar och all utbildning på denna nivå sker på engelska. Chalmers har för avsikt att vidareutveckla sina egna studenter samtidigt som man erbjuder externa sökande en chans att utvecklas i en av Europas mest teknikintensiva miljöer. Ulf Jarfelt berättar att ca hälften av platserna tillsätts av externa sökande idag.
– Chalmers har över lag ett oerhört högt söktryck, en indikator på att vi har bra och eftertraktade utbildningar. Samarbetet mellan lärare och studenter är unikt, vi arbetar mycket intensivt med studieklimatet.

Framtidens behov styr dagens forskning
Chalmers satsar nu på åtta styrkeområden inom forskningen. För Institutionen för bygg- och miljöteknik handlar det om samhällsbyggnad, där mycket handlar om infrastruktur. Att utveckla infrastrukturen är ett av framtidens viktigaste projekt, där nya mer miljöanpassade metoder för transport och kommunikationer tryggar en hållbar samhällsutveckling. Här är Chalmers involverade redan från början, i enlighet med högskolans grundidé – att skapa förutsättningar och främja för hållbar tillväxt både lokalt och globalt.
Ett projekt som institutionen arbetar mycket med idag fokuserar på klimatförändringars påverkan på byggnader. För att kunna bevara och utveckla den byggda miljön i framtiden måste man kunna hantera påverkan från ett förändrat klimat. Som det ser ut idag går vi mot en framtid där det finns stor risk för ökad nederbörd, som exempel. Att konstruera hus som klarar denna förändring hör därför också till en hållbar samhällsutveckling.

Samverkan mellan institutioner
Idag arbetar Institutionen för bygg- och miljö med sex fokusområden inom forskningen, och forskningsgrupperna har en intensiv samverkan med andra forskningsgrupper inom Chalmers. Jarfelt poängterar att samverkan mellan institutionerna blir allt mer viktig,
– Att ta del av varandras kompetens blir helt enkelt en styrka i utvecklingen av morgondagens teknik, kommenterar han avslutningsvis.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind