Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Chalmers – mitt i sjöfartens framtida utveckling

Chalmers tekniska högskola har en lång tradition av kunskapsutveckling inom sjöfart och marin teknik. Som Skandinaviens största hamn är Göteborg den bästa etableringsorten för den här typen av kunskap, både vad gäller forskning och utbildning.

Institutionen för sjöfart och marin teknik bildades 2005 genom en sammanslagning av gamla Marinteknik och Sjöfartshögskolan. Ursprungligen koncentrerades institutionens verksamhet kring utbildning av sjöbefäl och skeppsbyggare. Idag arbetar man gränsöverskridande med forskning och utbildning även inom logistik och ekonomi, miljöteknik och human factors.

Chalmers med på alla nivåer
Chalmers spelar en viktig roll för sjöfartens utveckling som en del av framtidens säkra, effektiva och miljöanpassade transportsystem. I förverkligandet av ambitionen vill man arbeta med sjöfarten på alla nivåer, där det landbaserade arbetet är minst lika viktigt idag.
Chalmers har utvecklat en speciell utbildning inom sjöfart och logistik som leder till en teknologie kandidatexamen. Utbildningen behandlar framförallt sjöfartens viktiga landbaserade processer, där studenterna får en god inblick i branschens förutsättningar, både tekniska och ekonomiska.
– Det unika med utbildningen är att kunskap om fartygets förutsättningar såsom navigation, stabilitet och lasthantering varvas med teoretiska aspekter som företagsekonomi, juridik och logistik, berättar Anneli Rask, programansvarig.

Yrkesutbildning på universitetsnivå
Sjöfart och logistik är framförallt en affärsinriktad utbildning som kan liknas vid en yrkesutbildning på universitetsnivå. Kopplingen till det omgivande näringslivet är påtaglig, framförallt inom sjöfarts- och transportnäringen. Förutom att man har gästföreläsare tagna direkt ur näringslivet tillämpas företagsförlagd utbildning genom Chalmers kontaktnät.
Sjöfarten är en internationell angelägenhet, studenterna erbjuds en nära nog unik möjlighet att göra karriär utomlands. Redan i grundutbildningen erbjuds möjligheter att studera en termin eller två terminer utomlands.

Konkurrensutsatt bransch
En skarp konkurrenssituation sätter större press på transportnäringen, som måste effektivisera sina flöden så långt det bara går. Specialkunskaper inom fartygstransporter och logistik är därför en eftertraktad tillgång inom all exportindustri.
– Sjöfarten är en konkurrensutsatt bransch, vi måste därför hålla en hög profil när det gäller utbildning av våra sjöbefäl. Genom sjöfart- och logistikutbildningen och masterprogrammen Nordic Master in Maritime Management samt Naval Archtecture and ocean engineering har Chalmers ett brett utbildningsutbud inom sjöfartsområdet.