Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Chalmers och GU samverkar för ökad kompetens inom matematiska vetenskaper

Med samlad kompetens och en gemensam kraftansträngning har Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet (GU) skapat en gemensam institution för matematik, som idag är en av Norra Europas största.

Institutionen för matematiska vetenskaper bedriver utbildning på kandidat-, master- och forskarnivå. På kandidatnivå har man två program: teknisk matematik samt matematik. Teknisk matematik är oerhört eftertraktat med flera sökande för varje plats.
På masternivå erbjuds tre olika inriktningar, varav två är tvärvetenskapliga och knyter in andra discipliner vid Chalmers: Engineering Mathematics and Computing Science, samt Bioinformatics and system biology. Det tredje programmet hör till Göteborgs universitet och handlar om matematiska vetenskaper, men inkluderar möjliga tvärvetenskapliga profiler, ex.vis finansmatematik.

Matematisk kompetens en bristvara
På både Chalmers och Göteborgs universitet är institutionen mycket involverad i grundutbildningen inom många skilda utbildningsprogram. Faktum är att matematik finns överallt, beräkningar ligger till grund för all systemvetenskap, informationsflöden och teknikutveckling. Näringslivet efterfrågar matematiker i allt större utsträckning, och med stundande generationsskifte i åtanke kan man snabbt dra slutsatsen att matematisk kompetens snart blir en bristvara.
– Alla ämnen med matematisk och naturvetenskaplig anknytning är otroligt spännande och man är även i stor utsträckning garanterad jobb efter studierna. Vi strävar efter att få fler ungdomar att inse hur viktig matematiken verkligen är för samhällets utveckling, framförallt vill vi se fler sökande framöver. Vi måste kunna trygga framtidens kompetens inom området, framhåller institutionsledare Bo Johansson.

Forskarutbildningen mest eftertraktad
Intill Institutionen för matematiska vetenskaper ligger Fraunhofer Chalmers Center, ett institut för matematisk forskning. Johansson redogör för institutionens forskning:
– Vi har en internationellt framstående grundforskning, vilket vi naturligtvis är mycket stolta över. Vi har många gästforskare här, och arbetar även med angränsande områden som exempelvis energi. Här har vi flera spännande projekt inom bl.a. vindkraftproduktion och vågkraft, grundat på matematiska beräkningar.
Både Chalmers och Göteborgs universitet är starka varumärken internationellt, och det syns bl.a. på antalet utländska studenter, lärare och forskare.
– Vi hade senast över hundra sökande till våra åtta doktorandplatser. Vi lockar hit de bästa inom området, framöver skulle vi vilja anta fler doktorander då vi vet att det finns mycket kompetens som vi idag inte har möjlighet att ta tillvara på eftersom antalet platser på forskarutbildningsnivån är så pass begränsat, avslutar Bo Johansson.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind