Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Chalmers planerar omfattande reform av utbildningarna inom samhällsbyggnad

Chalmers tekniska högskola vill tydliggöra yrkesinriktningarna på civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningarna. Med Bolognastrukturen har arkitekt- och civilingenjörsutbildningarna nu en tydlig indelning med tre års inledande studier motsvarande kandidatutbildning som följs av två års påbyggnadsutbildning som leder till en masterexamen. Chalmers har under de senaste åren fokuserat mycket på att utveckla masterprogrammen bl.a. för att få en tydligare ämnesinriktning. De främsta fördelarna med den nya strukturen är en ökad tydlighet och större rörlighet med en högre grad av internationalisering. Önskemål från näringslivet är också att ett mer arbetslivsintegrerat lärande tillämpas.

Inom det övergripande området samhällsbyggnad genomför Chalmers ett antal reformer inom ramarna för ett projekt som går under namnet ”Omstart samhällsbyggnad”. I det första steget har projektgruppen arbetat fram ett förslag på struktur för utbildningsprogrammen inom samhällsbyggnadsområdet samt kommit med förslag på förändringar i programmen som svarar mot det moderna samhällets behov.

Harmonisering av yrkesutbildning med akademisk examen
Utbildningsområdesledare Mihail Serkitjis konstaterar att akademins roll i samhället har förändrats. Den traditionella samhällsbyggarutbildningen med inriktningen väg- och vatten var den första utbildningen som gav civilingenjörsexamen vid Chalmers. Idag finns det betydligt fler inriktningar som leder till examenstiteln civilingenjör – den stora utmaningen ligger i att examensformen inte är internationellt erkänd.
Internationellt ses en civilingenjörsexamen från Chalmers idag som en Master of Science i linje med Bolognastrukturen. En masterutbildning kan ses som en traditionell akademisk examen, men de traditionella civilingenjörsutbildningarna har en tydlig yrkesinriktning. Mihail Serkitjis ställer frågan: går det att harmonisera yrkesutbildningen med en akademisk examen?
– Inom vårt område samhällsbyggnad har vi bland annat högskoleingenjörsexamen inom byggteknik och civilingenjörsexamen inom väg- och vattenbyggnad. Den treåriga utbildningen med inriktning mot byggteknik ska möjliggöra ett uttag av kandidatexamen för vidare studier mot Master of Science. Vi utreder om de som läser till en civilingenjörsexamen också kan få en högskoleingenjörsexamen efter sina första tre år. Så har det inte varit tidigare.

Börjar på oskrivet blad
Projektgruppen arbetar för att ge studenterna en tidig förståelse för samhällsbyggarens roll med tydliga kopplingar till arbetslivet. Studenter inom både byggteknik samt väg och vattenbyggnad föreslås att till stora delar läsa samma grundläggande kurser och moment, för att därefter välja inriktning, fördjupning och specialisering.
– I samband med projektets start 2010 kändes som att vi började på ett oskrivet blad, säger Mihail Serkitjis. Vi designar nya program med en högre samverkansgrad, och framförallt program med en tydligare yrkesprofessionsinriktning.
Nästa år blir det en omstart där alla kurser berörs. Det innebär att samtliga lärare, ledningen och studenter kommer att delta i en förändringsprocess där Chalmers både vill stärka pedagogiken i utbildningarna och skapa en stark grund för ökad internationalisering framöver.