Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Chalmers presenterar sjöfartens fantastiska möjligheter

Det uppskattas att omkring 90 procent av alla varor som importeras till Sverige kommer sjövägen. Trots detta är sjöfarten en relativt anonym och tät bransch, med många samarbeten internt, men relativt liten kommunikation med allmänheten. Den svenska sjönäringen erbjuder fantastiska möjligheter för en spännande och inspirerande karriär, både nationellt och internationellt.

Det är ett smart drag att förlägga en omfattande sjöutbildning just i hamnstaden Göteborg, som med sin traditionella koppling till branschen har goda kontakter med resten av världens nav och främsta aktörer inom det marina.
I Göteborg finns ett omfattande sjöfartskluster med utvecklande miljöer för vidareutbildning av sjöfartsnäringens anställda, förutsättningarna är med andra ord bästa tänkbara för Chalmers ca 600 helårsstudenter inom sjöfartsprogrammen, samt de tusentals kursdeltagare som årligen gästar institutionen Sjöfart och marin teknik.
– Intresset för våra utbildningar har aldrig varit större än vad det är nu, säger Fredrik Olindersson, programansvarig för Sjökaptensprogrammet.

Marknadens främsta
Sjöbefäl på alla nivåer, marina tekniker och logistikexperter hör alla till en växande grupp av högkompetenta individer inom den accelererande sjöfartsnäringen. Vid Chalmers Sjöfart och marin teknik utbildas marknadens främsta arbetskraft inom detta segment, de integreras tidigt i den svenska handelsflottan genom praktik som senare ofta leder till anställning.
Institutionen erbjuder även två mastersutbildningar för sjöbefäl och marina tekniker världen över. Inom den ena mastersutbildningen, Nordic Master in Maritime Management, samarbetar Chalmers med tre andra nordiska högskolor. Majoriteten av studenterna på programmet kommer från den maritima branschen och arbetar parallellt med sina studier. Naval Architecture är en inriktning inom civilingenjörsprogrammet i maskinteknik. Båda mastersprogrammen är internationella och bedrivs på engelska.

Världsledande forskning
Chalmers Sjöfart och marin teknik erbjuder troligtvis marknadens bredaste utbud av högkvalitativa utbildningar – både långtidsutbildningar genom de olika programmen samt ett stort antal kurser som i princip respresenterar allt man kan tänka sig inom modern marin verksamhet. Vid institutionen bedrivs även forskning som i flera avseenden tillhör världens främsta.
Vid kompetenscentrat Lighthouse, ett samarbete mellan Chalmers, Handelshögskolan och Sveriges Redareförening, bedrivs forskning- och utvecklingsprojekt inom fem delområden som i korthet omfattar sjöfartens miljöaspekter, ekonomiska och mänskliga faktorer, säkerhet och fartygsdesign. Man anordnar bl.a. temadagar flera gånger årligen, där det senaste inom forskningen presenteras. Samverkan är oerhört viktigt för Chalmers Sjöfart och marin teknik, idag samarbetar man med, förutom andra högskolor och forskningsinstitut, allt från myndigheter till privata rederier av alla storlekar.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind