Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Chalmers ser sitt ansvar i statsutvecklingen – både lokalt och globalt

Chalmers tekniska högskola har en övergripande vision om att aktivt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det nya styrkeområdet Samhällsbyggnad involverar flera av högskolans 17 institutioner för att ligga i framkant med forskning, innovationer och samarbeten. Det handlar om allt från ny energi- och byggteknik, transportlösningar och infrastruktur till fordonsteknik och arkitektur.

På Institutionen för arkitektur vid Chalmers utbildar man nu framtidens arkitekter till starka aktörer inom det hållbara samhällsbyggandet. Det handlar både om att forma välfungerande och vackra hus och att tillsammans med ingenjörer utveckla klimatsmarta lösningar med låg energiförbrukning, nya material och en hållbar användning av resurser.
De nya arkitekterna förväntas möta stränga krav, där miljömedvetenhet i kombination med ett effektivt systemtänkande, innovationsförmåga och skicklighet i formgivning utgör viktiga grundstenar för att lyckas i sina framtida karriärer. Chalmers har en stark tradition inom hållbar utveckling, med start redan för 40 år sedan, långt innan klimathotet blivit ett hett ämne för diskussion. Idag sker utvecklingen genom bredare yrkesroller och mer samverkan.

Den moderna arkitekten – en naturlig ledare
Institutionen för arkitektur erbjuder utbildning på alla nivåer: kandidatnivå, masternivå, forskarutbildning och fortbildning.
Catharina Dyrssen, prefekt på i institutionen, berättar att ledarskap fått ett större inslag i utbildningen. Den moderna arkitekten förväntas kunna hantera mycket komplexa frågor, och med en stor nypa kreativitet ska han/hon även kunna medverka till att lösa viktiga samhällsproblem på både lokal och global nivå, i stora stadsregioner såväl som på mindre orter. Det handlar inte enbart om att designa nya, energisnåla byggnader, utan även att ta hand om befintlig byggnation, kombinera resurseffektiva trafiklösningar med byggd miljö och grönska, och skapa trivsamma, säkra, hälsosamma och välfungerande stadsrum. Vattenfrågorna blir också allt viktigare i stadsbyggandet och är ett område där arkitekter, landskapsarkitekter och ingenjörer behöver samverka.
– Gränsen mellan byggnation och stadsutveckling har suddats ut. I våra utbildningar och forskningsprojekt kopplar vi på olika sätt det konstnärliga tänkandet med tekniskt kunnande och samhällsengagemang, förklarar Dyrssen.
Institutionen för arkitektur är också drivande inom Mistra Urban Futures, ett center för hållbar statsutveckling som Chalmers, GU och ett antal externa parter i år etablerat ett med stöd från Mistra. Genom centret stärks den nationella utvecklingen inom området, och ger även en plattform för internationella samarbeten.

Chalmers främjar för entreprenörer i Kenya
Exempel på lokala projekt i Göteborg där man vill samverka är byggnation kring Backaplan och i förorten Hammarkullen.
– Ser vi globalt så medverkar vi i ett stort och spännande projekt kring stadsutveckling i Kisumu vid Lake Victoria i Kenya. Där ämnar Chalmers bygga upp en akademi i samarbete med lokala myndigheter och miljöengagerade företag. Exportrådet har visat ett starkt engagemang, och man stödjer bl.a. lokalt entreprenörskap med miljöprofil i botten. Att bygga upp konceptet i Kisumu banar även väg för vidare utveckling i hela Östafrika, menar Dyrssen.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind