Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

ChargeStorm levererar morgondagens teknologi för uppladdning av elfordon redan idag

Cleantech-företaget ChargeStorm utvecklar och levererar framtidens betal- och driftsystem för laddningsstationer till elektriska fordon. Som unga aktörer på en relativt ny och växande marknad är ChargeStorm lite av pionjärer, delfinansierade av ALMI med ambitionen är att bli ledande inom betal- och driftsystem för laddningsstolpar över hela Norden.

Sverige har idag ca 600 000 installerade uttag för motorvärmare. Om elbilsanvändare skulle använda dessa för att ladda upp sina fordon skulle så pass stora mängder el/ström passera ut genom uttagen att inte mer än några bilar kan laddas i taget. ChargeStorm erbjuder innovativa lösningar för enkel och effektiv drift av laddningssystem (för elfordon), komplett med system för hantering av betalning för tjänsten.

Patentsökt lösning mot överbelastning
Dagens system behöver byggas ut och uppdateras, och inte minst kontrolleras för rätt debitering. Idag finns det i princip inga bra generella fjärrövervakningslösningar för laddstolpar, trots att elbilsmarknaden expanderar.
Genom att uppgradera motorvärmaruttagen med ChargeStorms patentsökta system behövs inga nya stolpar byggas, systemet är kompatibelt med dagens uttag och man sparar inte bara installationskostnader, utan kan även erbjuda användarna ett pålitligt system med korrekt debitering. ChargeStorms system baseras kring en patentsökt lösning för att förhindra överbelastning av lokala elnätet, något som inte finns på marknaden idag.

Mångårig erfarenhet ligger bakom
ChargeStorm är ett ungt kunskapsföretag grundat 2009 av tre nytänkande entreprenörer, samtliga med gedigen erfarenhet av inbyggda system, data- och telekommunikation samt betalsystem.
Idag drivs ChargeStorm av de fyra nyckelpersonerna Patrik Lindergren, Stefan Gabrielsson, Ragnar Gustafsson och Jörgen Carlsson. Företaget i sig är ungt, men tillsammans står man för en mångårig erfarenhet inom produktutveckling, bl.a. från fordonsindustrin.
ChargeStorm levererar kort sagt morgondagens lösning för effektiv laddning av elfordon genom dagens elnät.