Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Charkprodukter av hög kvalitet från Billesholm

Affärsidén hos Charkprodukter AB i Billesholm är att marknadsföra och producera charkprodukter av högsta kvalitet.
Företaget levererar leverpastej, kallrökt medvurst och varmrökta kryddkorvar till detaljhandeln och storhushåll.

Charkprodukters VD och delägare, Olle Karlsson, är mer eller mindre uppväxt i charkbranschen i hemstaden Skövde. Han var ansvarig för ICA´s kött- och charkverksamhet på koncernnivå fram till 1987 då han blev VD på Lindbergs Chark i Helsingborg.
1992 förvärvade Olle och kollegan, Göran Falk, dåvarande Billesholm Korv AB och i samband med förvärvet fick företaget sitt nuvarande namn – Charkprodukter AB.
Under åren har fabriken i Billesholm byggts om och till för att skapa leveranssäkerhet, effektivitet och ökat flöde i takt med att verksamheten växt. Genom åren har också stora investeringar gjorts i maskinparken och produktionen har allt mer automatiserats och effektiviserats.
Sedan 1992 har företagets produktion tredubblats och idag sysselsätts cirka 40 personer i verksamheten.

Svenska råvaror
– Vi använder oss endast av svenska köttråvaror, mestadels från södra Sverige. Vår ambition är att 60 procent av vår produktion ska gå till detaljhandeln och 40 procent till storhushåll. När det gäller detaljhandeln levererar vi till alla de stora kedjorna, vilket innebär att våra produkter finns tillgängliga över hela riket, berättar Olle Karlsson.
Olle slår gärna ett slag för att vi ska äta svenska livsmedel och det gäller såväl charkprodukter som frukt & grönt och mejeriprodukter.
– Skälet till att vi endast använder oss av svenska köttråvaror är bland annat att vi har en bra djurhållning och att svenska råvaror skapar arbeten i Sverige. Svenskproducerat innebär som regel också hög kvalitet, vilket är ett ledord i vår verksamhet, säger Olle.

BRC-certifierad
Sedan 2008 är Charkprodukter BRC-certifierat, som är en internationell standard/certifiering för livsmedelstillverkning.
I takt med ökade krav och den maskinella utvecklingen har företaget satsat på kompetenshöjande insatser för sin personal, bland annat genom kontinuerliga utbildningar.
– Vi kommer även i fortsättningen att inrikta verksamheten på våra tre produktgrupper, leverpastej, kallrökt medvurst och varmrökta kryddkorvar. Produktutveckling är prioriterat och geografiskt satsar vi på en expansion på den svenska marknaden, säger Olle Karlsson avslutningsvis.