Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

CHE: Kemi är en nyckelkompetens för samhället

KTH är traditionellt starkt på kemi- och materialrelaterad forskning och utbildning. Med över 300 anställda, varav närmare 40 professorer, tillhör Skolan för kemivetenskap, CHE, en av Europas främsta forsknings- och utbildningsmiljöer.

CHE består av tre ämnesrelaterade institutioner. Här bedrivs undervisning och forskning inom bl.a. nya funktionella material, framtida energiomvandlingsprocesser, miljörelaterad forskning och alternativ framställning av nya kemikalier och läkemedel. Skolan ansvarar för en civilingenjörsutbildning i kemivetenskap, samt en högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik. CHE bedriver även ett stort antal kurser med tvärvetenskaplig förankring.
Något som skiljer CHEs utbildningar från många andra utbildningar är det starka laborativa inslaget. Med ett eget välutrustat laboratorium får studenter vid CHE unika möjligheter att utveckla sina egna färdigheter och bygga vidare på etablerade koncept inom kemivetenskapen.

Uppdaterad civilingenjörsutbildning
Vid CHE gjordes civilingenjörsutbildningen om för ett antal år sedan. Den femåriga utbildningen är idag indelad i två etapper omfattande grund- och masterutbildning på tre respektive två år.
Syftet är att öka valmöjligheterna för studenterna, med tre enhetliga program på masternivå: Molekylär vetenskap och teknik, Makromolekylära material samt Kemiteknik för energi och miljö. Programmen är kopplade till styrkeområden inom forskningen och man hoppas kunna utveckla detta ytterligare framöver.
Skolans forskning är omfattande och täcker ett brett område av viktiga frågeställningar, bl.a. utveckling av förbättrade solceller samt andra miljövänliga och effektiva energiprocesser, design och framställning av nya polymerer för medicinsk tillämpning, utveckling av materialytor med speciella egenskaper, och mycket mer.

Kemi är nyckelkompetens
KTH:s studenter utgör en mycket viktig tillgång för det svenska näringslivet. CHE står för en stor del av den kompetens som behövs för att utveckla stora segment inom läkemedelsindustrin, miljöteknik, energiteknik, livsmedelsteknik och kemisk industri. Söktrycket har vuxit starkt på kort tid, främst inom masterutbildningarna. Programmet Kemiteknik för energi och miljö söks i år av nästan 1000 utländska studenter.
Framöver hoppas man kunna attrahera ännu fler sökande från Sverige och till övriga profilområden också, områden som är av högsta betydelse för en hållbar utveckling.

Annika Gullberg
Maria Lind