Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Chematur skapar förutsättningar för svensk biogasproduktion

Chematur Engineering AB (Chematur) med ca 70 anställda på huvudkontoret i Karlskoga, konstruerar och bygger kemiska processanläggningar världen över. Kunderna är företag som utvecklar och framställer kemiska produkter och Chematur garanterar dem hela spektrumet från en licens och en basprojektering till en helhetslösning som består av en komplett produktionsanläggning som omfattar de kemiska processer som krävs för att kundens verksamhet ska fungera optimalt.

Chematur är en koncern med huvudkontor och teknologicenter i Karlskoga, där stora delar av forsknings- och utvecklingsarbetet sker. Företaget har en global närvaro genom samarbetspartners världen över, framförallt genom dotterbolag i Finland, USA, Tyskland och Indien.
– Omkring 95 % av våra projekt är av internationell karaktär. Det vi fokuserar på i Sverige är framförallt gröna fordonsbränslen, förklarar VD Per Simonsson.

Sverige bör investera i biogas
För miljöns skull borde alla stora kommuner satsa på biogasanläggningar i större skala, det borde bli mer självklart att välja biogas, men för att nå det målet måste man först bygga ut infrastrukturen kring biogas.

Runtom i landet har man nu börjat undersöka möjligheterna att bygga större anläggningar för biogas. För ett företag som Chematur innebär detta nya möjligheter och en stor potential att vara delaktig i svenska kommuners investeringar i biogasanläggningar från början.
– Vi har den kunskap som krävs för att projektera biogasanläggningar, och vi har kontinuerliga kontakter med intressenter över hela landet, berättar Simonsson vidare.

Hoppas på sund utveckling
Den rätta infrastrukturen för biogasanläggningar finns inte i dagsläget, men eftersom alla kommuner idag har återvinningsstationer, så är steget inte alltför långt till att även börja planera för biogasanläggningar.
– Det bränsle som genereras ur biogasanläggningen måste först uppgraderas till fordonsbränsle. Den uppgraderade biogasen kan också användas som grön energikälla direkt i naturgasnätet. Det finns med andra ord mycket att vinna på att investera i biogas. Vi hoppas på en sund utveckling här i framtiden – framförallt når kommunerna sina gröna målsättningar, säger Per Simonsson som avslutning.