Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

CIS – skolan som satsar på mentorer

Mentorer i arbetslivet och internationella kontakter:
Det är de två saker som är utmärkande för gymnasieskolan Calmare Internationella skola, CIS, i Kalmar.

Calmare Internationella skola startades 2000 av Tomas Eriksson, som idag är VD för skolan. Skolan har omkring 225 elever. Ungefär hälften kommer från Kalmar och hälften från kranskommunerna.
Tomas Eriksson, som är utbildad gymnasielärare, berättar att han som nybliven lärare ganska snart såg vad han ville satsa på.
-Jag ville jobba internationellt och jag ville att man skulle ha en nätverk i det lokala näringslivet, berättar han.
Efter några år kom Tomas fram till att det fanns två sätt att genomföra idéerna på, endera att jobba för dem i den befintliga skolan eller att starta en egen. Han valde att starta en egen skola och 2000 drog han igång.
Mentorskap
-Vi har omkring 75 aktiva mentorsföretag fördelade inom de branscher, både inom privat och offentlig sektor, berättar Mattias Mild, rektor på skolan sedan 2006. Mentorerna väljs utifrån elevernas önskemål. De får önska i vilken bransch de vill ha en mentor och så försöker vi rekrytera mentorer som passar.
Tanken är att under årskurserna 2 och 3 ska adept och mentor ha åtta möten då eleverna får en inblick i arbetslivet och dess villkor. Det ska hela tiden finnas kopplingar mellan dessa möten och skolarbetet. Inte minst gäller det projektarbetet som gymnasieelever gör sista året.
-Mentorskapet handlar inte bara om åtta inbokade möten, utan de är till för att ge ett mervärde i mötet mellan mentor och adept, menar Mattias Mild.
-Jag tycker mentorskapet fungerar på ett bra sätt, även om det inte alltid varit lätt, säger Tomas Eriksson. Men är man envis och vet vart man ska så går det. Det vi lärt oss under åren är hur viktigt det är att få tag på mentorer som passar varje elev, de ska fungera ihop, det är då det blir ett mervärde.
Här verkar finnas gott om goda exempel. Mattias nämner fastighetsmäklaren Mattias Rosenlund, på Fastighetsmäklarna Pontuz Löfgren, som haft flera adepter under åren och också varit gästföreläsare på skolan, Tomas berättar om flickan som egentligen inte var ett dugg intresserad av att ha en mentor, men som var fotbollstränare, och som fick Kalmar FFs tränare som sin mentor

Internationella kontakter
Den andra sak som utmärker skolan är den internationella inriktningen.
-Vi har språkundervisning i tyska, franska, spanska, italienska och japanska, berättar Mattias. Och vi vill inte bara förmedla själva språkkunskaperna, vi vill också visa på den kultur som ligger bakom. Så våra språklärare kommer från dessa länder, vilket gör att de har den kulturen med sig och kan förmedla det i klasserna.
Varje år finns det upp till 50 resestipendier eleverna kan söka och man åker gruppvis.
-Resorna brukar vara omkring tio dagar, berättar Mattias Mild. Under de dagarna bor eleverna i familjer och deltar i skolarbetet. På så sätt får de både uppleva kulturer och se lite av hur deras skolor fungerar.
Man ordnar också resor för eleverna årskursvis. De elever som läser samhällsvetenskapligt program åker till Polen i årskurs tre, medan de som går naturvetenskapligt program åker till Island. Där arbetar man med olika frågeställningar utifrån de olika ländernas perspektiv. Till exempel har man gjort jämförelser mellan energiframställningen i Sverige och Island. Skolan har även ett samarbete med staden Wilmington på USAs östkust. I vår reser 10 elever dit för att lära sig mer om detta stora land.

Ständig utveckling
Då det gäller framtiden anser Mattias Mild att skolan ligger helt rätt i den nya gymnasiereform som kommer till hösten. Från och med då kommer det att finnas tre program på skolan: samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt och ekonomiskt. Man har även en lite mer udda specialitet, skolan är sedan 2003 nationellt godkänd som golfgymnasium. Men inget är så bra att det inte kan bli ännu bättre.
-Mentorskapet och skolan är under ständig utveckling, avslutar Mattias Mild. Målmedvetet arbete med våra profilfrågor kommer att säkerställa fortsatt framgång.