Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Civilingenjörer med helhetssyn på tekniken i sitt sammanhang

Matematiska institutionen utgör tillsammans med Institutionen för informationsteknologi en stor del av Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, där de båda institutionerna står för en betydande del av grundutbildningen. I princip kan man säga att institutionerna medverkar i samtliga utbildningar inom fakulteten, totalt flera hundra kurser.

Att satsa på bredden hör till en av Uppsala universitets grundprinciper. Just området matematik har en lång och stark tradition i Uppsala. Här finns idag utbildningar som speglar hela kedjan – från grundläggande matematik till avancerad ingenjörsmatematik och matematikens tillämpning i samhället.
– Civilingenjörsprogrammen här i Uppsala sträcker sig över flera olika institutioner, ett exempel är programmet System i teknik och samhälle. Studenter vid detta program får även ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv på teknik, därför att kompetensen är så pass bred. Vi är helt säkra på att just bredden sätter fart på själva karriären, studenterna finns idag överallt ute i samhället, berättar professor Ingemar Kaj, som även är sektionsdekan för matematik och informationsteknologi.

Långsiktig forskning
Både Matematiska institutionen och Institutionen för informationsteknologi erbjuder utbildningsprogram på alla nivåer. Masterprogrammet i matematik värnar om den rena matematiken och har också inriktningar mot finansiell matematik, matematisk statistik och tillämpad matematik.
– Vi vill fånga upp studenter som är intresserade av matematikens olika tillämpningsområden, och som siktar mot en karriär inom exempelvis försäkring, finansbranschen eller statistiska arbetsfält. Samtidigt vill vi attrahera dem som traktar efter en akademisk karriär. Forskningsverksamheten speglar allt vi gör inom utbildningen, detta gäller båda våra institutioner, förklarar Ingemar Kaj.
Det finns drygt 15 olika forskarutbildningsämnen inom sektionen för matematik och datavetenskap. De flesta forskningsprojekten är långsiktiga, det handlar om upp till tio år.

Ny master för datavetenskapen
Ett nytt masterprogram som framtagits inom datavetenskapen är Inbyggda system. Programmet utvecklas och genomförs i nära samarbete med två av universitetets forskningscentra, dels UPMARC med inriktning mot programvara för flerkärniga datorsystem och dels WISENET, som har fokus på trådlösa sensorsystem.
Området inbyggda system är högaktuellt och syftar till olika system inom exempelvis bilar och flygplan och andra produkter i vår vardag styrda av många små datorer, där kraven är oerhört höga på funktionalitet och teknikutveckling. Programmet utbildar framtidens experter inom detta område och har fokus på att utveckla inbyggd programvara och få olika delar av tekniska system att fungera tillsammans. 99% av världens datorer är idag ”inbyggda” och framtidens arbetsmarknad för Uppsalas studenter ser lovande ut!

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind