Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

CKF arbetar för att öka Landstinget Västmanlands inflytande

Landstinget Västmanland har koncentrerat en stor del av forsknings- och utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården till CKF – Centrum för Klinisk Forskning. Tack vare centrets intensiva forskningsarbete har kunskapsnivån inom den regionala hälso- och sjukvården höjts. CKF:s medarbetare deltar i vetenskapliga aktiviteter både nationellt och internationellt, kompetensen kommer den regionala sjukvården till gagn bl.a. genom bättre behandlingsmetoder.

CKF bedriver intensiva forskningsaktiviteter i en kreativ miljö vid Centrallasarettet i Västerås. Centrat, som är del av medicinska fakulteten i Uppsala, har ett nära samarbete med aktiva forskare vid universitetet med gemensam handledning av ett flertal doktorander. Mycket av den forskning som bedrivs vid CKF bidrar även till bättre utbildningar vid universitetet genom att man genomför delar av klinisk utbildning i Västmanland.

Höjer kompetensnivån inom sjukvården
En utav de viktigaste uppgifterna för CKF är att sprida kunskap och höja kompetensnivån inom hälso- och sjukvården. Det har man lyckats väl med. CKF har funnits i knappt tolv år, och har redan etablerat en framträdande ställning som nationellt kunskapscenter. CKF anordnar aktiviteter för att sprida kunskap bland landstingets anställda, och välkomnar även deltagare från allmänheten.
CKF fick även landstingets pris för bästa enhet 2010. Priset, i form av 75 000 kronor, användes bl.a. för genomförandet av ett gemensamt seminarium med kollegor vid medicinska fakulteten i Pisa, Italien. Även individuella forskare har förärats med pris och ytterligare anslag under 2010, bl.a. från Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap.
– 2010 var ett händelserikt år, konstaterar professor Jerzy Leppert, föreståndare för CKF. Vi går nu vidare med många av de satsningar som påbörjades under förra året, och har en hel del stora uppgifter framför oss.

Vill sätta Västmanland på kartan
Jerzy Leppert berättar att CKF bl.a. strävar efter att utvecklas till ett center av excellens. Ambitionen för 2011 är även att genomföra minst fyra disputationer samt erbjuda kurser i vetenskapsmetodik för anställda inom Landstinget Västmanland.
– Vår främsta uppgift är att sprida kunskap. För att vi även i framtiden ska vara konkurrenskraftiga så måste vi våga ta mer plats. Vi räknar med en ny regionbildning framöver, och vår ambition är att vår hälso- och sjukvård i Västmanland även i fortsättningen ska vara bland landets främsta inom framförallt fyra områden: kolorektal kirurgi, bröstcancerkirurgi, utveckling inom kunskapsområdet hjärta-kärl samt barn- och ungdomspsykiatri.

Starka forskarteam främsta konkurrensfaktor
Att Landstinget Västmanland ska ta plats i den nya regionen är en långsiktig huvudambition. CKF har bl.a. nått internationell status tack vare det intensiva forskningsarbetet inom barn- och ungdomspsykiatrin, och tack vare insatser från CKF fick kolorektala sektionen vid kirurgkliniken i Västerås ta emot den prestigefyllda Guldskalpellen i fjol.
– För att säkra en position i utvecklingens framkant krävs det att den kliniska kompetensen bygger på en bredd som gör att man kan erbjuda en mer heltäckande expertis. Vi har starka, sammansvetsade team som backar upp forskningen, detta är vår främsta konkurrensfaktor, menar Jerzy Leppert.