Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Cleanaway siktar på hållbar utveckling med rent samvete

Ett rent samhälle betyder ett rent samvete. Att ta hand om miljön är en gemensam uppgift, där aktörer inom alla branscher bör samverka för att ta vara på de möjligheter som finns.

Den tyska koncernen Cleanaway PET (100% ägd av Veolia ) har under de senaste fem åren byggt upp en toppmodern verksamhet i Norrköping. Med fokus på en hållbar utveckling tar man hand om PET-flaskor från hela landet, materialet blir till nya produkter i ett kretslopp som innebär stora vinster för både miljö och ekonomi.

Senaste fem åren etableringsperiod
Cleanaway PET Svenska AB grundades i Norrköping 2005. De senaste fem åren har varit som en etableringsperiod, där man med investeringar om ca 100 miljoner kronor byggt upp en verksamhet med kapacitet att ta emot returflaskor från hela landet. Anläggningen är en av landets mest moderna, där man i kontinuerlig drift omsätter ca 3,4 ton returplast per timme.

Kunskap och utveckling
Inom koncernen finns en omfattande kunskapsbank, där man genom att ta tillvara på nya rön ständigt utvecklar nya metoder för att omvandla uttjänta produkter och återvinna materialet så att det kan användas för tillverkning av nya produkter
– Genom våra ägare har vi tillgång till den senaste kunskapen inom vårt område. Det gör att vi alltid försöker att vara på topp och kan ta hand om våra kunders behov på bästa sätt, säger platschef Thomas Ottosson.
– Förväntningarna är höga, vi måste ta hand om returflaskorna på ett säkert sätt både ur miljö- och människosynpunkt. Förutom alla nödvändiga certifieringar satsar vi på att kontinuerligt utbilda vår personal, berättar Ottosson vidare.

Morgondagens förpackningsmaterial
I Sverige är vi traditionellt duktiga på att ta tillvara på material och satsa på miljön. Tankesättet sprids nu över hela världen, och Cleanaway har ett starkt fäste i Europa.
Genom kontrakt med Svenska Returpack tar Cleanaway hand om returflaskor från hela Sverige. Bland kunderna finns även bryggerier, Preforms tillverkare, film- och förpackningstillverkare samt aktörer som förädlar plastfibrer.
Framöver kommer Cleanaway bl.a. att satsa på vidareförädling av konceptet, där man med toppmodern utrustning återvinner och levererar morgondagens miljöanpassade förpackningsmaterial.