Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

CNC Factory maximerar värdet av industriella investeringar

CNC Factory hjälper företag inom tillverkningsindustrin att maximera värdet av sina investeringar. En maskinpark för skärande bearbetning är en långsiktig investering som kräver hög effektivitet och kontinuitet i produktionen. Istället för att köpa nytt så fort teknologin avancerar, vilket idag sker i en rasande fart, kan företag vinna mycket på att uppgradera och synkronisera befintliga system. CNC Factory kan med några enkla åtgärder inte bara förlänga maskinernas livslängd, utan även effektivisera systemen för en ökad produktion – och allt sker till en betydligt lägre kostnad jämfört med nyinvestering.

Det finns många skäl till varför tillverkande företag bör se över befintliga resurser innan man beslutar sig för att nyinvestera. I grunden har mekaniken i alla maskiner betydligt längre livslängd än elektroniken. Därför kan alla mekaniska delar tas tillvara på, och enbart det elektriska bytas ut.
– Mekaniska komponenter har ofta en livslängd på flera decennier och regelbunden rekonditionering är i de flesta fall tillräckligt för att hålla dem i fint skick. När det gäller elektriska system så avancerar tekniken mycket snabbare, och för att behålla effektivitet och konkurrenskraft krävs att man har tillgång till det senaste. Här kan vi på CNC Factory hjälpa till, säger VD Mikael Svensson.
Inom CNC Factory finns kompetens och erfarenhet från alla typer av styrsystem och hur man bäst synkroniserar nya lösningar med befintliga maskinresurser. Modern industri omfattar en mycket hög automatiseringsgrad, för CNC Factory är det vardagsmat att integrera toppmodern robotutrustning i olika typer av maskiner, även äldre modeller.

Smart återvinning och långsiktig lönsamhet
För CNC Factory handlar det i allra högsta grad om smart återvinning, att ta vara på värdefulla investeringar och skapa en långsiktig lönsamhet i kundens verksamhet. För att ge perspektiv på saken ger Mikael Svensson ett exempel:
– Vi arbetar uteslutande med kapitaltunga investeringar, dvs. maskiner som kostar mycket att förvärva. Om en ny maskin kostar 20 miljoner kronor så ligger kostnaden för vårt arbete för att konvertera och uppgradera befintlig utrustning till motsvarande nivå på ca 10 procent. Vi sparar alltså både tid, kapital och miljö.
Maskinerna står dessutom ofta på gjutna fundament som måste rivas upp och gjutas om vid nyinvestering. Dessutom ska verktyg och reservdelar införskaffas om man köper en ny maskin, och för att inte glömma operatörens arbete – ofta krävs utbildning för att kunna använda en ny maskin vilket kostar i både tid och pengar.
– När vi installerar nya styrsystem ser vi till så att det är system som har en livslängd på ca 20 år från idag. Vi säkerställer också tillgången till reservdelar för det nya styrsystemet. Förutom uppgradering av system levererar vi även tjänster kring automation. Vi ser då över hela produktionsprocesser och installerar kompletta lösningar som säkerställer en långt automatiserad produktion, fortsätter Mikael Svensson.

Robotinvesteringar är framtiden
CNC Factory har funnits i över 20 år, automation är det senaste tillskottet i verksamheten.
– Att arbeta med robotutrustning är framtiden, konstarerar Mikael Svensson. Här finns en oerhört stark dragningskraft och vi tror på en stadig tillväxt inom området. Tack vare vår satsning på automation så kan vi fördubbla vår omsättning från 2011, det är ett enormt kliv för oss och för en marknad som drabbades relativt hårt under den senaste finanskrisen. För att kunna hantera den starka tillväxten har vi etablerat kontor i Täby där vi i nuläget har tre anställda.
Totalt har CNC Factory drygt 20 anställda och man rekryterar under resten av 2012 till huvudkontoret i Värnamo.