Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Coloplast – en partner till vården

Det medicintekniska företaget Coloplasts produkter förknippas ofta med värden som livsglädje, frihet och trygghet. Att skapa förutsättningar för en högre livskvalitet och enklare vardag genom innovativa produkter och tjänster har haft högsta prioritet sedan företaget grundades i Danmark för snart 60 år sedan.

Sjuksköterskan Elise Sørensens mål var i första hand att hjälpa sin syster efter en stomioperation. Hennes engagemang resulterade i introduktionen av världens första stomipåse för engångsbruk med en häftande ring, vilket också blev startskottet för etableringen av ett av världens mest innovativa företag inom området intimsjukvård.
Det personliga engagemanget genomsyrar Coloplast än idag. Målsättningen är att hjälpa så många som möjligt att leva ett rikt och aktivt liv trots intima vårdbehov. Det handlar om att möjliggöra för patienterna att leva det liv de vill.

Kompletterande samarbetspartner
För att utveckla en så bra vård som möjligt krävs omfattande tillgång till produkter och tjänster som tillgodoser individuella behov. Det finns inte en lösning som passar alla. Samtidigt måste patienterna vara upplysta och medvetna om vilka olika lösningar som finns på marknaden.
– Inom Coloplast har vi en ständig dialog med såväl vårdgivare som patienter, förklarar Andreas Normén, vd på Coloplast AB.
Dialogen är också till för att Coloplast ska kunna utveckla helt nya lösningar för framtida behov. Idag verkar företaget inom allt från stomi- och kontinensvård till avancerad sår- och hudvård.
Andreas Normén är noga med att poängtera att Coloplast strävar efter att vara en kompletterande samarbetspartner för sjukvården.
– Sjukvården är experter på det medicinska. Det vi är experter på är att utveckla innovativa produkter och tjänster efter patientens behov, inklusive förändrade vårdbehov och nya situationer. Det är en del i ambitionen om att våra lösningar ska bidra till en enklare vardag, både i och utanför hemmet, och att patienten ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv.

Mest innovativa
Patienterna efterfrågar diskreta och säkra produkter som enkelt kan bäras med överallt. Coloplast har lanserat flera nya stomiprodukter som lämpar sig för det. I skrivande stund befinner man sig dessutom mitt i lanseringen av en ny och förbättrad kompaktkateter som går under marknadsnamnet SpeediCath® Compact Eve.
– Målsättningen med våra nya satsningar är framförallt att leverera trygghet och säkerhet för en ökad livskvalitet. Då måste vi hålla hög kvalitet i vår utveckling och i samtliga produktionsled. Vi ska samtidigt vara det mest innovativa företaget inom vår bransch. Vi har ambitiösa tillväxtmål och kan samtidigt bibehålla kvalitet och leveranssäkerhet. Det gör oss till en pålitlig partner, säger Andreas Normén.
Coloplast AB tillhör den danska koncernen Coloplast som i sin tur konkurrerar på den globala marknaden och omsätter cirka två miljarder euro.