Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Combitech växer – stort rekryteringsbehov till Växjökontoret

Combitech stödjer statliga verk och myndigheter samt större industrikunder med tjänster kring systemutveckling och konstruktion av mekaniska system. Till företagets huvudåtagande hör att förbättra befintlig teknik och tillgängliggöra kunskap för att stärka kundens verksamhet. Combitech implementerar säkra system som tryggar effektiv kommunikation mellan kundens olika enheter, exempelvis system för säker radiokommunikation hos Polisen.

Combitech finns idag på ett 20-tal olika platser i landet, med ett stort behov av att rekrytera framstående ingenjörskompetens till samtliga kontor.
– Vi etablerades i Växjö i början av 1960-talet då svenska staten fördelade ingenjörskompetens över hela landet, berättar divisionschef Joakim Kruse. Under de senaste 50 åren har vi pendlat till och från huvudmarknader i bl.a. Stockholm, vilket ställer mycket stora krav på fungerande transportsystem. Vi kan idag konstatera att Kronoberg lagt ner stort engagemang för att bygga ut infrastrukturen och vi har tillgång till bästa tänkbara kommunikationer. Man kan exempelvis flyga till Stockholm från Småland Airport tidig morgon och komma hem tidig kväll.

Akut kompetensbehov
Över 50 befintliga företag har sina rötter i Combitechs verksamhet, och nya verksamheter etableras kontinuerligt med teknik och kunskap som härrör från Combitech.
– Vår kompetens är vår främsta styrka, och vår största utmaning är att hitta fler duktiga ingenjörer. Det vore optimalt om Linnéuniversitetet fick utexaminera civilingenjörer, och vi vet att de har dragit igång processen för att det ska bli verklighet. Vi behöver dock kompetensen nu, och minst ett 20-tal personer till enbart till Växjökontoret. Kompetensbristen är ett problem som vi delar med våra kollegor i hela Kronoberg, och enda lösningen just nu är att expandera verksamheten på andra orter, uppger Joakim Kruse.
Combitech har vuxit från 500 till över 900 medarbetare under de senaste fem åren.

Samarbetspartners för gemensam tillväxt
Combitech i Växjö levererar informationssäkerhetstjänster globalt. I Växjö finns Sveriges främsta kompetens inom internetsäkerhet. Man utvecklar lösningar för att skydda datainfrastruktur från yttre hot, hela nationers säkerhetssystem för skydd mot terrorister. Combitech utvecklade bl.a. säkerheten kring valet i Norge, där man med teknikens hjälp skyddade valhemligheterna.
– En helt annan inriktning vi har är miljökonsekvensutredningar vid byggnationer. Vi samarbetar också med Volvo i Braås där vi tar fram lösningar för både data och mekanik, informerar Kruse.
Combitech verkar från Stavanger i väst till Stockholm i Öst, från Luleå i norr till Malmö i söder. Att leverera lösningar för kunden, lösa problem och ta fram optimala system är huvudfokus, och Combitech ser inte andra aktörer i samma bransch som konkurrenter utan snarare som samarbetspartners för ökad gemensam tillväxt.