Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

ComIT underlättar kundernas dagliga IT-arbete

ComIT Rejlers AB i Stockholm utvecklar effektiviserande programpaket för e-handel, tidsvinnande information till vägtrafikanter i tätorter och industriell IT.
Företaget erbjuder också konsulttjänster och outsourcing för LAN och WAN.
– Vår bakgrund ligger på processidan och vi har överfört processtankarna in i dataåldern, säger företagets VD, Karl Bjerneling.

ComIT startades på 90-talet av Rejlerkoncernen och på Lindhagensgatan i Stockholm sysselsätts idag sex medarbetare. Företaget har också kontor i Växjö.
– Visionen när företaget startades var att hjälpa till med att bygga upp infrastrukturen för trafikövervakning och trafikstyrning, berättar Karl Bjerneling.
För Trafikverket, som är ComIT´s största beställare, medverkar man i utvecklingen av infrastruktur för ITS.
Exempel på andra projekt för ComIT är väginformatik för Stockholmsregionens tätortsområden och Citrixlösningar för Arlanda flygplats.
– Vi projekterar och konstruerar kommunikationslösningar och program för trafikstyrning och för sjukvården, berättar Karl Bjerneling.
Den interaktiva intranätlösningen RePOR, som levererats till Rejlerkoncernen, har slagit väl ut. Användningen bland medarbetarna ökar samtidigt som förslag till kompletteringar och ny funktionalitet bidrar till utveckling.
ComIT Rejlers AB har specialiserat sig på .NET och är sedan några år tillbaka Microsoft Certified Partner.
Produkter från ComIT:

• COMIT WEBUI är ett flexibelt och lättarbetat Content Management System. Samtliga webbapplikationer från
ComIT bygger på denna plattform som fungerar utmärkt för såväl stora som små tillämpningar
• SUSTAC är ett utbildningsbaserat behörighetssystem som bland annat används av Trafikverket vid trafikavstängningar för att kontrollera behörighet på vägarbetarna
• NETWORK GUIDE är ett system för att hantera IP-adresser och anslutningar i ert nätverk
• PIBOOK är ett bokningssystem som bland annat används av Karolinska Universitetssjukhuset för att hantera dess vikariepool

Mångårig erfarenhet
ComIT har mångårig erfarenhet av systemutveckling och bred kunskap som sträcker sig från windowsapplikationer och handdatorlösningar till avancerade webbaserade system. Företaget jobbar med den senaste Microsoft-teknologin, vilket borgar för stabila lösningar i en kraftfull miljö.
Trafikverket och Trafik Stockholm är några av COMIT´s största uppdragsgivare. Företaget har i många år medverkat i uppbyggnaden av deras IT-infrastruktur. Trafikverket använder även många av ComIT´s produkter.
– Vi ska fortsätta på den vägen vi har slagit in oss på och utveckla våra programvaror och vara verksamma mot infrastrukturen i Sverige, säger Karl Bjerneling.
Genom åren har ComIT haft många spännande uppdrag, både inom den statliga och den privata sektorn. Företagets kunder återkommer gärna för nya uppdrag, vilket Karl Bjerneling ser som ett bra kvitto.