Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Comptech förstärker kapaciteten med Kina-investering

Comptech AB i Skillingaryd har fått ett kompletterande systerbolag i Kina och ser nu med gemensamma styrkor fram emot nya spännande utmaningar. Den nya fabriken har fått en mycket bra start med långsiktiga projekt tillsammans med bilindustrin, precis som Skillingarydsfabriken fick då den etablerades 2008.

Comptech ingår i en företagsgrupp med huvudkontor i Hillerstorp och god lokal förankring över hela Höglandet. Gruppen hade redan 2005 etablerat verksamhet med tillverkning i Kina, nu öppnar en andra enhet där produktionen baseras på samma typ av processer som för Comptech i Skillingaryd.
– Vi har fått en bra start med den nya fabriken, konstaterar Per Jansson, VD för Comptech AB i Skillingaryd. Vi har bl.a. knutit till oss två stora projekt inom bilindustrin där fabriken i Kina följaktligen har en stadig volym under de kommande fem åren. Här på hemmaplan servar vi stora delar av den svenska och europeiska bilindustrin, eftersom vi tillverkar komponenter som passar för många olika modeller och märken är vi mindre konjunkturskänsliga.
Comptech etablerades i slutet av 2008, ungefär samtidigt som den finansiella krisen bröt ut. Per Jansson fortsätter:
– Vi ökade vår tillverkning och omsättning under hela krisen, vi satsade helt enkelt rätt från början med fokus på produkter som behövs överallt – för de bilmodeller som inte hade våra komponenter började man installera och bygga om för att integrera dem, därmed kunde vi hålla stadiga volymer hela tiden.

Samarbetar med akademin
Den nya fabriken i Kina tillverkar komponenter efter samma principer som fabriken i Skillingaryd. Investeringen är också ett steg för framtida tillväxt på den asiatiska marknaden.
– Vi kan garantera korta leveranstider med en kraftigt förstärkt produktion, våra fabriker kompletterar varandra. Med en större kapacitet kan vi anta större utmaningar och axla större projekt, vi blir mindre sårbara eftersom vi inte är beroende av ett mindre antal kunder, förklarar Per Jansson.
Ett annat steg för framtiden är Comptechs samarbete med Jönköpings Tekniska Högskola genom projektet CompCAST. Enligt Per Jansson får företaget helt unika möjligheter att testa nya lösningar tack vare högskolans kompetens.
– Vi är mycket stolta över den starka forskningsmiljön inom industriell produktion och materialteknik som tack vare högskolan finns i vår region. De försörjer oss med kunskap och vi tar i gengäld emot både praktikanter och examensarbetare.

Framtid – nya utmaningar
Comptechs verksamhet grundas på löpande utveckling.
– Vi marknadsför och säljer vårt processkunnande. Vi kan ta fram prototyper i olika material – vi fokuserar på kundens behov och tar fram prototyper i rätt material från början för att man ska kunna testa produkten i dess verkliga utförande, berättar Per Jansson.
Ett annat område som Comptech är involverade i är tillverkning av stora detaljer för telekombranschen. Här är ledtiderna mycket korta – det är samma ingenjörskunnande som ligger till grund för utvecklingen av komponenterna men allt görs på betydligt kortare tid jämfört med andra branscher. Med förstärkning från Kina antar Comptech nu gärna nya utmaningar.