Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Concateno erbjuder den nya generationens drogtester

Den brittiska koncernen inom det Amerikanska företaget Alere, Concateno fortsätter att expandera och är sedan många år tillbaka Europas främsta aktör inom drogtestning. Namnet Concateno (från latinets ”länka samman”) antyder den övergripande ambitionen, att länka samman de viktigaste momenten för drogtestning. I Sverige utgör Concateno Scandinavia en viktig kunskapsbank för alla som behöver utföra drogtester, då både utrustning och kunskap förmedlas.

Concateno Scandinavia har lång erfarenhet och en heltäckande kompetens inom hela kedjan för missbruk och droganalyser. Inom koncernen finns tre ackrediterade laboratorier som utför både screening och verifikationsanalyser av urin- och salivprover. För vissa ändamål kan det även vara av intresse att undersöka hur länge ett missbruk har pågått och då har Concateno resurser på koncernnivå för att utföra tester av hårprover.

Salivtester förenklar processen
I Sverige är urintestning fortfarande den vanligaste typen av drogtestning, men genom att även implementera salivtester (kallas DDS – Drug Detection System) förenklas testprocessen, både för den som utför testet och för den som testas.
– DDS är ett enkelt sätt att snabbt utföra drogtester ute på fältet, konstaterar försäljningschef Marie Drott. Analysinstrumentet kan bäras med överallt och svaret ges på några minuter. Polisen skulle som exempel ha stor nytta av den här typen av tester. Resurser och tid skulle sparas in eftersom man snabbt kan utföra testet på plats och vid behov tas vederbörande in på stationen för vidare tester, men om allt är grönt så slipper man det momentet.
Concatenos produkter kan användas av alla som behöver utföra drogtestning, exempelvis kommuner och landsting, psykiatriska kliniker, Polisen och kriminalvården samt företagshälsovården.
– Vi har vuxit oss starka på den svenska marknaden. Eftersom vi har en trygg position här har vi även tagit steget vidare och etablerat oss i Danmark. Sedan knappt ett år tillbaka erbjuder vi även försäljning av instrument till sjukhuslaboratorier och större behandlingsenheter där man behöver göra ett stort antal tester dagligen. Vanligtvis handlar det om verksamheter som tar fler än 50 tester om dagen.

När resultatet räknas
Inom Concateno ser man till att alltid ligga i framkant när det gäller information om nya droger, studier och behandlingsmetoder. Marie Drott sammanfattar:
– Med våra produkter och vår kompetens stöttar vi kundernas verksamhet. Vi är starkt nischade inom drogtestning, och har för avsikt att matcha våra tjänster och produkter efter våra kunders behov. Att implementera drogtester ute i näringslivet blir också allt viktigare då tusentals människor har någon form av missbruksproblem idag, samtidigt som de är verksamma i sina yrkesroller.
Tanken med drogtestning på företag är att hjälpa människor med missbruk till tidig rehabilitering. Inte att singla ut individer utan att faktiskt ta tag i problemet och göra något åt det, vilket i förlängningen gynnar både individen och företaget.

Kunskapsförmedling för framtiden
Kompetent personal med djupgående kunskap kännetecknar Concateno som koncern. Kontinuerliga utbildningstillfällen för kunderna är ett annat viktigt inslag som man arbetat med länge. Det handlar inte bara om produktutbildning utan även om att förmedla djupare kunskaper inom drogområdet genom exempelvis seminarier.
Concateno utvecklas kontinuerligt för att bli en ännu bättre samarbetspartner för kunderna. Utbildning är därför ett mycket viktigt inslag i verksamheten.