Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Coor Service Management arbetar nära kunden

Coor Service Management finns i hela Sverige och är Nordens ledande aktör inom service management. Bolaget är specialister på att att anpassa, utveckla och leda servicefunktioner på nya och effektivare sätt. Coor Service Management vänder sig till kontor, fastigheter, produktionsanläggningar och offentlig verksamhet. Spetskompetens, helhetsansvar och ständig förbättring är bolagets policy. Bolaget är med kunden hela vägen och erbjuder service från lösningar inom administration, logistik, drift av personalmatsalar och instrumentkalibrering till hyresadministration, tekniska säkerhetslösningar och lokaloptimering. Coor Service Management betonar vikten av ”intelligent service”, vilket innebär garantier för ständiga resultatförbättringar för bolagets kunder. Bolaget har kunder som Ericsson, Volvo personvagnar, AB Volvo Saab, Scania, Nokia, Skanska.

Bolaget bildades år 1998, tillhörde Skanska koncernen och gick under namnet Skanska Facilites Management. Sitt nuvarande namn fick bolaget år 2005. År 2008 firade bolaget tio år. Trots svår lågkonjunktur år 2009 fortsatte bolaget att växa. Samma år lanserade bolaget en ny miljömärkning- Coor Green Services. Coor Service Management är numera ett fristående bolag som ägs av det internationella riskkapitalbolaget Cinven Limited. I nuläget har bolaget cirka 3700 medarbetare i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Belgien. Bolaget omsätter cirka fyra miljarder kronor om året. Coor Service Management tror på kompetent och välutbildad personal. Personalen blir gladare och mer effektiv när de har rätt verktyg och kunskap. För personal som redan har utbildning erbjuder bolaget vidareutbildning. Coor Service Management vänder sig till alla företag som vill satsa på sin personal. Varje kund erbjuds unika lösningar som passar just deras specifika behov. Dessa lösningar kan ändras under tiden som projektet pågår. Kunderna finns i olika branscher och olika områden med med varierande verksamhet och utmaningar. Bolaget satsar på ständigt nytänkande och att anpassa och förbättra sin leverans. Coor Service Management arbetar metodiskt och strukturerat baserat på fyra tydliga fokus områden Coor köper många tjänster och varor och detta påverkar naturligtvis både kvalité och kostnader. Bolaget strävar därför efter långsiktiga leverantörssamarbeten och ställer höga krav på sina leverantörer. Kunderna väljer själva var utbildningen skall äga rum. Det kan vara i Coor:s egna lokaler eller hos kunden. Coor ansvarar för att serviceleveransen sker efter vad som avtalats, att kunden får rätt kvalité,att kunden får snabbt och enkelt får den hjälp som behövs,att utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrifter och att frågor som berör Coor Service Management bemöts och behandlas.

Satsar på helhetstänkande
Pentti Hänninen ansvarar för förarutbildningen vid Skövde anläggningen. Han berättar att allt fler företag inser fördelarna Coor:s breda sortiment. – Efterfrågan ökar på de flesta tjänster. Truckar och logistik ,truckförarutbildningar, enligt TLP 2 , dominerar men även lastmaskin utbildning och mobila arbetsplatsformar efterfrågas. Alla kunder får en utbildning som passar deras behov och vi håller vad vi lovar. Bolaget har samlade resurser, kunnande, bredd och spetskunskap. På Skövde anläggningen är sextio personer anställda. – Vi är bra rustade maskinellt sett fortsätter Pentti Hänninen. Coor har 200 truckar till sitt förfogande. Västra Götalandregionen är vår marknad. Vi är ISO certifierade inom kvalité och miljö. Alla kunder får behovsanalyser och utbildning för rätt behov. All personal arbetar med team känsla och får kontinuerligt utbildning. Coor samarbetar med övriga regioner i landet.

Utbildningstjänster
Coor Service Management har olika utbildningstjänster i Skövde. Några exempel är: Truckförarutbildning, Lastmaskinutbildning, Mobila arbetsplattformar, Säkra lyft/travers och kran, Brandskyddsutbildning: SBA; grundläggande brandkunskap, HLR och livräddande första hjälp vid luftvägstopp m.m, Rådgivning i brandfrågor och riskanalys. Coor erbjuder vidare tillsyn, skötsel och akuta fastighetstjänster, I Coor:s eget snickeri finns tjänster som reparationer och nytillverkning. I Coor:s upptagningsområde ingår också olika uppdrag inom bygg, el och vvs- installationer. Bolaget samordnar och projekterar anläggningsuppdrag. Avslutningsvis kan nämnas att Coor tillhandahåller och reparerar truckar som kunderna behöver för sina transporter.