Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Cortus revolutionerar världsmarknaden med 100 procent ren biogas

Det svenska cleantech-företaget Cortus har framgångsrikt lyckats producera syngas (syntetiskt framställd gas) från biomassa utan spår av kolväten. Tidigare har det inte varit tekniskt möjligt att producera helt ren biogas ur biomassa, även om man lyckats framställa miljöklassad gas så har det också producerats restprodukter av kolväten. Cortus förgasningsteknik, som testats vid 500 kW-anläggningen i Köping, revolutionerar nu marknaden för biobaserade kemikalier och bränslen.

Framgångarna i Köping bygger på nära samarbeten mellan industriella aktörer, däribland Cortus och Nordkalk, samt ledande tekniska lärosäten i Sverige.
– Det är verkligen glädjande att ytterligare en svensk innovation revolutionerar världsmarknaden, konstaterar Rolf Ljunggren, VD och grundare av Cortus AB.
Cortus har vuxit från en till tio anställda inom en femårsperiod tack vare strategiska investeringar och teknikutveckling. Uppdragen kommer från ledande aktörer över hela Europa.

Globalt uppmärksammad lösning
Cortus har blivit internationellt uppmärksammade för sin patenterade förgasningsprocess WoodRoll®. Genom processen omvandlas biomaterial till förnyelsebara bränslen, det unika är att flera olika typer av material kan hanteras samtidigt. Eftersom råvaran inte behöver vara av samma typ kan man också ta tillvara på mer och därmed öka värdet genom hela kretsloppet. WoodRoll® genererar som bevisat betydligt renare gas än konventionell syntetisk framställning.
– Då jag grundade företaget 2006 var min ambition att ta fram processer som kunde ta tillvara på flera olika biobränslen samtidigt. Energimyndigheten nappade snart på idén och har stöttat verksamheten sedan 2007. Idag har vi avtal med industriella aktörer som vill ersätta sina traditionella bränslen med förnyelsebara miljöbränslen och därmed skapa långsiktig hållbarhet i sina processer, berättar Rolf Ljunggren.
De stora intressenterna finns bl.a. i Italien, Tyskland, Polen och Baltikum. Dessutom har intressenter från både Kina och Indien hört av sig.
– Det är en mycket spännande utveckling vi har åstadkommit och som fortfarande väntar oss. Vi ser fram emot att knyta kontakter med nya samarbetspartners, oavsett var i världen de befinner sig, fortsätter Ljunggren.

EU-projekt och ny storskalig anläggning
Rolf Ljunggren fick idén som Cortus grundats på under sin verksamhet inom AGA-koncernen. Tillsammans med experter från KTH kunde han så småningom förfina innovationen och idag står Cortus patenterade lösning för en helt unik produktion av 100 procent ren biogas.
Ljunggren och Cortus är också engagerade i EU-projektet InnoEnergy tillsammans med KTH. Projektet syftar till att ta vara på överskottsel från vindkraftverk, som genom en speciell process kan omvandlas till vätgas och bindas i metangas. Som resultat kan lagrad energi återanvändas i den befintliga energiinfrastrukturen.
– Detta är en strategisk framtidssatsning för vår del. Vi fokuserar just nu framförallt på att resa kapital för att bygga vår första storskaliga anläggning för produktion av vår förnyelsebara biogas. Anläggningen ska liksom vår testarena ligga i Köping, men mer kan jag inte avslöja just nu, säger Rolf Ljunggren till sist.