Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Cramo Instant AB löser dina lokalbehov

Hos Cramo Instant AB kan man hyra tillfälliga, flyttbara lokaler med lika bra standard som permanenta byggnader.
– Den största fördelen med att anlita oss är etableringstiden. Man kan få ett fullt fungerande kontor för 5-50 eller fler personer på bara tre-fyra veckor, säger Stefan Westin, marknadsansvarig för Cramo Instant AB

Cramo Instant AB är ett dotterbolag till koncernens moderbolag Cramo Oyj, noterade på OMX nordiska lista, där även Cramo Sverige AB ingår.
Företaget hyr ut maskiner och utrustningar till främst byggföretag och övrig industri.
– Vi hyr ut flyttbara lokaler i form av modulsystem och hälften av våra kunder består av det privata näringslivet och den andra hälften av stat och kommun, berättar marknadschef Stefan Westin.
Cramo Instant har säljkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och Umeå. Företaget har centrallager i Jönköping och en rekonditioneringsverkstad i Enköping.
– Vi är marknadsledande i antalet moduler i Sverige och är verksamma i hela landet från Haparanda i norr till Ystad i söder. Många industriföretag, även de stora som finns på Stockholm OMX A-listan, har någon gång hyrt eller hyr flyttbara lokaler av oss. Merparten av rikets kommuner hyr skolor- eller förskolelösningar av oss, berättar Stefan Westin.

En funktionell lösning
Cramo har marknadens bredaste sortiment på funktionsanpassade flyttbara lokaler. Man erbjuder olika lösningar på manskapsbodar och kontor för bygg och industri, modulsystem till tjänstemannakontor samt skol- och förskolelokaler.
För företag som ständigt förändras är Cramos kontorsmoduler en rationell lösning på eventuella lokalproblem. Tillfälliga flyttbara lokaler i modulform följer behoven och krymper eller växer utifrån kundernas önskemål.
– En av fördelarna med våra moduler är att de inte är statiska på något sätt. Behöver man ytterligare kontorsrum så är det bara att lägga till några moduler och om man drar ned på personalstyrkan så kan man lätt ta bort någon modul. Man betalar aldrig för någon överyta och man behöver heller aldrig sitta för trångt, säger Stefan Westin.

Följer normer och krav
Cramo Instant AB följer alla lagar, normer och krav enligt Plan- och Bygglagen, PBL, som reglerar samhällets krav på byggnader.
– Vi tillhandahåller ett miljöanpassat värmesystem, som är ett krav enligt BBR, Boverkets byggregler. Vi levererar idag en modulserie med ett vattenburet golvvärmesystem till skolor och förskolor. Vi har även om så önskas ett vattenburet radiatorvärmesystem till andra modulserier och kunden har därmed möjlighet att ansluta sig till bästa lämpliga värmekälla för respektive användningsområde. Ligger man i en centralort kan man ansluta fjärrvärme och finns man utanför centralorten kan man ha en luft-vatten-värme alternativt bergvärmepump eller värma via en pelletspanna.
– Våra kunder vill ha lägsta möjliga uppvärmning och driftskostnader och de vill även bidra med minsta möjliga påverkan på den globala miljön genom att inte förbruka el mer än nödvändigt, säger Stefan Westin.
Cramo kan även erbjuda sina modulkunder tjänster såsom projektledning, byggadministration samt hyra av möbler eller annan nödvändig utrustning.