Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Curt Nicolin Gymnasiet förbereder för det verkliga livet

Curt Nicolin Gymnasiet (CNG) i Finspång erbjuder företag i regionen möjlighet att samverka för att skapa en rak rekryteringsväg från gymnasieskolan till näringslivet. Företagen får unika möjligheter att lära känna potentiell arbetskraft, skolan kan garantera utbildningar av hög kvalitet med en stor portion verklighetsförankrat innehåll och eleverna kan knyta viktiga kontakter för sina framtida karriärsmöjligheter. På Curt Nicolin Gymnasiet förenas det praktiska med det teoretiska och studieförberedande – alla dörrar står öppna efter en examen från CNG!

CNG var en av Sveriges första friskolor för gymnasieelever. Många friskolor som bedriver en liknande verksamhet är kopplade till något enskilt företag. Så är det inte med CNG, som istället verkar för regionens och samhällets bästa i stort.
– Vi utbildar för större flexibilitet och anställningsbarhet, våra elever ska vara attraktiva på arbetsmarknaden som helhet, eller kunna gå vidare med sina studier om man vill det, poängterar Magnus Schenström, VD.

En non-profit friskola
Skolan etablerades 1996 och ägs sedan 2004 till 51 procent av företag som finns etablerade i regionen, framförallt i Finspång. Resterande 49 procent ägs av Finspångs kommun. Magnus Schenström understryker att skolan, trots att det är en friskola, drivs som en non-profit organisation där man satsar på att vara nyttig för samhället och för de ungdomar som studerar vid CNG.
– Det gäller för företagen att vara så attraktiva som möjligt för att vara aktuella i konkurrensen om morgondagens kompetens, skolan måste i sin tur vara lyhörd inför både elevernas och företagens behov.

Höjer de yrkesförberedande programmens status
CNG erbjuder tre program i dagsläget. Det första är det yrkesinriktade industritekniska programmet, det andra är el- och energiprogrammet som även det är yrkesförberedande. Det tredje programmet, teknikprogrammet, förbereder för studier inom teknikområdet och är en bra ingång för blivande ingenjörer.
– Det som skiljer oss från många andra gymnasieskolor är att vi erbjuder dubbla kompetenser, där eleven med stor frihet kombinerar teori och praktik mellan de olika programmen. Detta möjliggör för elever som går exempelvis industriprogrammet att välja studieföreberedande kurser och på så vis tillgodogöra sig det som krävs för att kunna läsa vidare, precis som på vilket studieförberedande program som helst, förklarar Schenström.
Möjligheten att komplettera och välja fritt har gjort att industritekniska programmet på CNG fortfarande är eftertraktat, trots att programmet fått minskat intresse i andra delar av landet.
– Vårt industritekniska program har en bra status, med många elever som väljer programmet som förstahandsval. Vi har alltid fler förstahandssökande än elever till våra gymnasieprogram.

Återupplivad titel: gymnasieingenjör
CNG har skapat sig ett bra rykte i hela Östergötland.
– Innan vi kom till så har det ofta varit så att våra gymnasieelever i Finspång valt att resa till Norrköping för att studera, idag har vi ett omvänt flöde då elever från Norrköping läser här på CNG. Det är vi fantastiskt stolta över, konstaterar Magnus.
För att ytterligare skapa intresse kring teknikområdet bedriver skolan samarbeten med flera grundskolor i regionen. Den moderna industrisektorn har mycket att erbjuda i form av attraktiva karriärsmöjligheter där den som vill kan utvecklas i princip hur långt som helst.
– Företagen här i regionen är verkligen involverade, och i gengäld är vi en rekryteringskanal för dem. Vi har nyligen återupplivat titeln gymnasieingenjör, som var vanlig för ca 20 år sedan. Rent formellt innebär det att man efter sina tre-åriga gymnasiestudier bygger på med ett extra år och blir gymnasieingenjör. Kompetensen är mycket efterfrågad, och inte minst här i vår region.

Erbjuder verkliga studier – utan simulering
Som svar på ytterligare propåer från arbetsmarknaden och i samarbete med Mo Gård i Finspång har CNG för avsikt att starta ännu ett gymnasieprogram, intressant nog inte inom industriteknik utan inom omvårdnad. Även här gäller stark verklighetsförankring, något som CNG är särpräglande bra på.
Med vård- och omsorgsprogrammet möter CNG en ny målgrupp elever, som på samma vis som dagens CNG-elever brinner för att verka ute i arbetslivet och få uppleva verkligheten utan simulering.