Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Cygate mitt uppe i explosionsartad utveckling

Med Cygate som leverantör av det mesta som rör IT-infrastrukturens funktioner kan företag och organisationer fokusera mer på att utveckla sin kärnverksamhet. Som en del av Telia opererar Cygate över Sveriges största nät, en volymfördel som inte kan underskattas idag när nästan allt digitaliseras. 
 
Inom Cygate finns kompetens inom alla områden som har med utveckling, installation, drift och underhåll av modern IT-infrastruktur att göra. Med över 650 medarbetare fördelade på 20 orter är Cygate ett av Sveriges mest tillgängliga konsultbolag, alltid närvarande och redo att ta sig an kundens utmaningar och behov. Det sammanfattas även i devisen ”Alltid där”.
 
Breddar kompetensen
I Östergötland har Cygate byggt upp en stark kompetensbas inom framförallt nätverks- och kommunikationstjänster. Ambitionen är att bredda kunskapsområdet för att möta marknadens efterfrågan, och då är lagring, säkerhetslösningar och hybrida IT-plattformar områden som hamnar högt på önskelistan. Naturligtvis ska man även fortsättningsvis satsa på vidareutveckling inom nätverks- och kommunikationstjänster. 
– Utvecklingen är närmast explosionsartad när det gäller digitalisering, molntjänster och kommunikation inom 5G. Allt ska vara tillgängligt hela tiden och det ställer i sin tur nya krav på säkerheten. Det är klart att det innebär en större risk om allt är uppkopplat, men med rätt säkerhetslösningar på plats behöver våra kunder aldrig oroa sig, säger Dennis Karlsson, konsultchef i Norrköping.
Cygate kommer att satsa mycket mer på att utveckla ett bredare tjänsteutbud inom säkerhetsområdet framöver. Det ligger i tiden med tanke på nya regelverk som GDPR och NIS, kopplat till de konsekvenser som kan bli om man inte följer regelverket. Cygate guidar gärna kunderna i djungeln av IT-lösningar utifrån ett verksamhetsbehov– och uppfyller därmed också löftet om att kunderna kan spendera mer tid på annat.
 
Vill ha mer rådgivande roll
Eftersom utvecklingen av det digitala samhället går i rasande fart behöver konsulternas kompetens också uppdateras i minst lika hög takt. Utbildningsinsatser haglar tätt inom Cygate över lag och i Östergötland kommer flera stora utbildningsinsatser att göras framöver.
– Vi vill gärna ta en mer rådgivande roll för alla våra kunder, det är speciellt viktigt i tider av förändring som vi upplever nu. Vi investerar mycket i vår kompetens och därmed säkerställer vi en konstant hög kunskapsnivå som gagnar våra kunder i alla led, avslutar Dennis Karlsson med.