Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Dalarna har ett förstklassigt alternativ

Läkarhusen i Dalarna AB erbjuder privat sjukvård och resevaccinationer med mottagning i Borlänge. Genom systerbolaget Dalarnas familjeläkare AB finns inom samma koncern sedan september 2010 en vårdcentral i Borlänge. Utmärkande för vårdcentralen är att man aktivt strävar efter att införa ett förebyggande arbetssätt. Ett led i detta är inrättandet av en Livsstilsmottagning.

Biträdande verksamhetschef Titti Lindgren berättar att Privatmottagning Läkarhuset har Dalarnas största resevaccinationsmottagning. Privatmottagningen erbjuder bland annat också hälsoundersökningar – både till företag och till privatpersoner. Hälsoundersökningarna kan kompletteras med konditionstester mm. Här hanteras även de flesta former av intyg, och här tar man emot alla som har privat sjukvårdsförsäkring.

Stark tillväxt på ett år
Vårdcentralen drivs av Dalarnas familjeläkare med samma ägare som Läkarhusen. Idag har man ca 9200 listade patienter, samtliga har under det senaste året gjort ett aktivt val för att få komma till just den här vårdcentralen.
– Vi växer kontinuerligt och kommer att fortsätta bygga ut verksamheten, konstaterar Titti Lindgren. Vårt uppdrag är att ta emot alla som vill lista sig hos oss och vi har patienter från flera kommuner i Dalarna.

Livsstilsmottagning
Livsstilsmottagningen på Dalarnas familjeläkares vårdcentral har valt att aktivt satsa på att arbeta med livsstilsrelaterade frågor och behandlingar. Här erbjuder man program för att sluta röka, behandling av sömnproblem, hjälp till bättre och sundare kost och motionsvanor mm.
Ett tätt samarbete med alla yrkeskategorier på vårdcentralen – livsstilssköterska, läkare, diabetessköterskor, KBT terapeuter, BVC sköterskor, blodtrycksmottagning och distriktssköterskor gör att man kan erbjuda de listade råd och hjälp för att förebygga eventuella komplikationer och sjukdomar.
– Vi gör detta för att hålla patienterna friska och för att slippa medicinera och behandla för mer allvarliga åkommor i framtiden. Under hösten kommer vi även att ta över ansvaret för rehabilitering och sjukgymnastik för vårdcentralens listade patienter. För detta har man sedan starten ett samarbete med Primärvårdsrehabiliteringen i Borlänge, det har fungerat mycket bra men vi ser det som ett naturligt steg att under senhösten ta över verksamheten i egen regi, berättar Titti vidare.
Läkarhusen i Dalarna och Dalarnas familjeläkare står tillsammans för en helhet med både privatmottagning och vårdcentral i Borlänge. Komplett med förebyggande verksamhet och rehabilitering möter man Dalarnas invånare som en modern, välutrustad aktör och ett förstklassigt alternativ för både privat och allmän vård.