Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Danske Bank – en riktig utmanare på den svenska bankmarknaden!

Danske Bank vänder sig uteslutande till involverade kunder som vill få ut lite mer av sin bank, oavsett om det handlar om privat- eller företagskunder. Nu kraftsamlar Danske Bank i Linköping som följd av en betydande expansion som pågått under flera år. Kontoren på Storgatan respektive Gillbergatan har renodlat sina verksamheter för att möta privat- och företagskunder på ett mer för de olika målgrupperna riktat sätt. Linköping har dessutom fått en helt ny enhet som riktar sig till de riktigt stora företagskunderna, ett affärsområde som inom Danske Bank kallas Storkund.

Den nya enheten har etablerats vid det regionala Finanscentret på Storgatan med Stefan Malmström som affärsområdeschef och ytterst ansvarig.

– Kundgruppen ställer speciella krav och frågeställningarna skiftar i viss mån från de något mindre aktörernas. Det kan exempelvis röra sig om komplexa förvärv, etablering av dotterbolag i andra länder eller komplexa finansieringsupplägg. Att vi verkar i samma lokaler som övriga specialenheter (exempelvis Private Banking-enheten) inom Finanscenter Linköping är en klar fördel då vi ser till helheten, poängterar Malmström, som också är chef för Finanscentret.

Vad skiljer Danske Bank från andra aktörer?
Danske Banks kunder har över lag höga förväntningar på sin banks förmåga att tillhandahålla specialinriktad, personlig rådgivning. Alla som arbetar på Finanscentret är specialister inom sitt specifika finansiella område. Här finns bl.a. skattejurister, kapitalförvaltare, private bankers och flödesspecialister.
– Det som utmärker oss är framförallt att vi är sprungna ur en stark entreprenörsanda och att vi går vår egen väg, vi skiljer oss från andra banker genom att vara nischade trots att vi är så pass stora.
Med stort engagemang och kunnande presenterar Danske Banks specialister finansiella lösningar och rådgivning på ett mer kundorienterat sätt.
– Alla banker säger nog att de känner sina kunder, men jag vill poängtera att vi på Danske Bank verkligen lägger ner mycket energi på att komma närmare kunden. Vi är ute på företagen och lär känna deras verksamhet på ett helt annat sätt, och vi ställer mycket höga krav på våra medarbetare som också är våra ambassadörer, understryker Stefan.

Uppfyller kundens mål
Erfarenhet, egen uppfattning och kompetens är således de främsta konkurrensmedlen för Danske Bank. Malmström fortsätter:
– Vi arbetar med djupa analyser för varje enskild kunds finansiella situation. Vad vill kunden uppnå med sin ekonomi och vart är de på väg? Vårt jobb är att se till så att individuella mål uppfylls genom riktad och anpassad rådgivning. Analysen mynnar ut i en finansiell handlingsplan som är ett gemensamt åtagande för både oss och våra kunder. Baserat på handlingsplanen presenterar vi tydliga förslag som genererar aktiviteter som i sin tur gynnar kundens intressen.

Utmanare på traditionsbunden marknad
Stefan Malmström framhåller slutligen att Danske Bank är en utmanare på den svenska bankmarknaden.
– Vi sticker ut genom att våga vara nytänkande. Vi har som ambition att skapa kraftfulla erbjudanden som lyfter kundens verksamhet, och förhoppningsvis lyckas vi på så vis överträffa deras höga förväntningar och skapar långvariga relationer där kunden väljer att samordna alla sina finansiella behov här hos oss.