Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

DB Schenker – smart logistik för framtiden

DB Schenker kommer närmare kunderna genom sin strategi där varje distrikt agerar efter de lokala förutsättningarna. Den nya tidens logistiklösningar präglas av centraliseringar där de rikstäckande organisationerna ofta sköter kundkontakter via centrala enheter som ligger långt ifrån kundens verksamhet. DB Schenker har valt att behålla den lokala närvaron där varje kontor har sitt eget sätt att arbeta och fattar egna beslut. Det gör att man kan möta kunderna på ett helt annat sätt, utan standardlösningar och istället fokusera på att ta fram logistiklösningar som passar den enskilda kunden. Det är smart logistik för framtiden.

Personliga kontakter med insikt i kundens verksamhet och god lokalkännedom är vad DB Schenker i Växjö erbjuder.
– Vi anpassar oss efter kundens behov och verkar inom alla segment, vi levererar allt från gods på pall och hela partier till enstaka– kollin och paket till både företag och privatpersoner, berättar Torbjörn Gejdner, trafikchef för Växjöverksamheten. Vi syns ofta ute på byggarbetsplatser då vi gör bulkleveranser av byggmaterial, eller i kontorsbyggnader där vi tar hand om viktiga paket. Vi sköter hela kedjan, och det är också vår främsta styrka.
DB Schenker tror på effektivitet i alla led. Effektivare logistikflöden leder naturligtvis till en högre kostnadseffektivitet som kommer kunderna till gagn i form av konkurrenskraftiga priser.
– Priset är inte alltid den slutligt avgörande faktorn, påpekar försäljningschef David Sebek. Det handlar snarare om effektiv service där kundernas vardag förenklas. Tid har ofta ett mycket större värde och vi värnar därför framförallt om våra kunders tid och att kunna leverera precis det som kunden behöver, när hon behöver det.

Miljömålen går hand i hand med regionens vision
Miljöfrågorna prioriteras högt inom hela koncernen, man arbetar bl.a. med att effektivisera lastning och motivera till bränslesparande körsätt. För citylogistik tillämpas väl genomtänkta lösningar för att spara onödiga sträckor som kan kapas med effektivare planering.
– Vi har ett övergripande mål inom koncernen att minska utsläppen med 60 procent till 2050. Koncernens och därmed också vårt mål går hand i hand med Växjö kommuns och Kronobergs vision som grön region, fortsätter Torbjörn.

Levererar det kunden verkligen behöver
DB Schenker drar fördel av verksamhetens bredd, för kunden räcker det med en kontakt som kan sköta helheten och det får man med DB Schenker som samarbetspartner.
– Vi har 27 terminaler i Sverige där åkarna är anslutna till lokala distrikt, de är med i prissättning och förhandlingar – vilket leder till hög kvalitet och förankring i hela organisationen, förklarar David Sebek.
För DB Schenker handlar det om att kunna erbjuda en förstklassig service oavsett vad kunden har för behov.
– Vi ser efter våra kunders intressen och har inte bara standardlösningar. Hos oss handlar det om att kunna paketera och leverera det som kunden verkligen efterfrågar och behöver, konstaterar Torbjörn Gejdner.