Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

De främjar om fred och frihet i Sverige

Inriktningen hos Folk och Försvar är att sprida kunskap och främja en levande debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik.
– Det som vi arbetar med är allt som påverkar vår fred och frihet, säger Lena Bartholdson, generalsekreterare på Folk och Försvar i Stockholm.

Folk och Försvar bildades formellt den 12 juni 1940 under namnet ”Centralkommittén för det frivilliga försvarsarbetet” (CFF). Organisationen bildades eftersom det fanns ett behov av en aktör som kunde främja debatt och information om säkerhets- och försvarspolitik.
– Vid starten 1940 hade andra världskriget brutit ut och det fanns ett intresse att sammanföra folket och försvaret, fram för allt frivilligförsvaret. Från början ingick ett mindre antal medlemsorganisationer men det utökades efterhand, berättar Lena Bartholdson.

70 medlemmar
Idag stödjer 70 rikstäckande, demokratiska organisationer fred, frihet och demokrati genom att vara medlemmar i Folk och Försvar. Det är allt från stora aktörer som LO, SACO, TCO, Svenskt Näringsliv, LRF och KF till mindre aktörer som Sjövärnkårernas Riksförbund och Föreningen Lärare i Samhällskunskap.
– Alla medlemmar har olika verksamhetsområden, men det de har gemensamt är viljan av att det ska finnas en oberoende och opolitisk aktör som arbetar med att sprida kunskap om dessa frågor som är så viktiga, säger Lena Bartholdson.
Sedan starten har inriktningen och fokus förskjutits till andra och bredare områden för Folk och Försvar än de ursprungliga frågorna.
– I början handlade det mycket om rena försvarsfrågor, men med tiden har det ändrats. Idag har vi till exempel ett bredare säkerhetsbegrepp. Säkerhetspolitik rymmer ju väldigt mycket, allt från organiserad brottslighet till energiförsörjning och militära insatser, säger Lena Bartholdson.

Seminarier och konferenser
Debatt om säkerhetspolitik och samhällets säkerhet berör oss alla. Folk och Försvar vill hålla debatten levande genom att utgöra ett forum. Under seminarier och konferenser möts olika människor med olika åsikter för att sprida kunskap om och diskutera samhällssäkerhet, säkerhets- och försvarspolitik.
– Vårt stora flaggskepp är Rikskonferensen som arrangeras i januari varje år. Rikskonferensen har ägt rum varje år i fjällmiljö sedan 1946. Då samlas 300 deltagare för att under tre dagar diskutera aktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor, berättar Lena Bartholdson.
Folk och Försvar arrangerar också universitets- och högskolekonferenser runt om i landet och deltar under Almedalsveckan i Visby.
Två gånger om året arrangeras studieresor utomlands och under våren var destinationen Tel Aviv och Kairo.

Minister för en dag
”Minister för en dag” är ett rollspel, där deltagarna agerar ministrar i olika länder i en fiktiv region. Deltagarna måste hantera utmaningar så som svältkatastrofer, etniska konflikter, terrordåd och politiska allianser.
Det är ett samarbetsprojekt mellan Folk och Försvar, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Försvarsmakten.
– Den primära målgruppen med rollspelet är gymnasieklasser och syftet är främst att väcka ett intresse för de här frågorna. Vi genomför cirka 450 rollspel varje år och når cirka 10 500 gymnasieelever. Målet är att huvuddelen av landets gymnasieelever ska omfattas av utbildningen. Vi vill gärna utöka verksamheten med ”Minister för en dag” till universitet och högskolor och andra målgrupper, säger Lena Bartholdson, som är statsvetare i grunden.
Hon kom in på Folk och Försvar på ett vikariat 2003 och imponerades av den lilla organisationen som arbetade med breda frågor på ett bra sätt. 2007 blev Lena biträdande generalsekreterare och sedan 1 april i är hon generalsekreterare.
Folk och Försvars kansli på Lilla Nygatan i Stockholm sysselsätter sex medarbetare.