Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

De vill förbättra situationen för personer med diabetes

Storstockholms Diabetesförening, SSDF, är en ideell förening med närmare 5 000 medlemmar.
Föreningens mål är att förbättra situationen för alla med diabetes i Stockholms län och att minska sjukdomens konsekvenser.

Året var 1947 då Storstockholms Diabetesförening bildades under namnet ”Föreningen för sockersjuka i Stockholm med omnejd”. Från början var bara människor med diabetes typ 1 med i föreningen.
Idag är SSDF Sveriges största diabetesförening med kraft att förändra. Föreningen arbetar ständigt med att påverka diabetesvården, politiker och andra makthavare.
Inge-Britt Lundin tillträdde som ordförande i SSDF 2006 och sedan dess har det hänt en hel del positiva saker, inte minst för barn med diabetes.
– Föreningen hade inte haft sommarkollo för barn på många år. Nu kan vi för tredje året i rad skicka iväg 15 diabetesbarn i åldrarna 10 till 15 år med varsin förälder och personal till ett jättefint hotell i Turkiet, berättar Inge-Britt.

Fördelar för medlemmarna
Som medlem i SSDF får man tidningen ”Leva med diabetes” (åtta nr/år) med nyheter om diabetes, forskning, vardagstips, recept m.m. Medlemmarna får också delta i kurser om till exempel mat och livsstilsförändring, gå på gratis föreläsningar om till exempel forskningsrön och matvanor, delta i intressegrupper och motionsaktiviteter. Vidare får medlemmarna en positiv gemenskap med andra som har diabetes.

Risk för komplikationer
– Det finns alltid risk för komplikationer vid diabetes. Efter en tid kan man till exempel få problem med fötter, hjärtsvikt, stroke och nedsatt syn. Alla med diabetes måste fotografera sina ögonbottnar regelbundet, berättar Inge- Britt.
Inge-Britt anser att många friska tar allt för lättvindigt på problemet med diabetes och det gäller inte minst politiker och lärare.
– Tittar man på statistiken visar den att många barn med diabetes inte får den hjälp de behöver i skolan. Men några skolor är riktigt bra. De avsätter en person som ansvarar för till exempel Kalle, som har diabetes. Det är inte lätt för en sjuåring att komma ihåg sina sprutor när han leker eller läser.

Motstånd från myndigheter
Situationen är inte alltid lätt för en förening som SSDF när det gäller kontakter med myndigheter och statliga verk.
Inge-Britt berättar:
– I mitten av juni hade vi ett möte med TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, som bestämmer vilka läkemedel som ska subventioneras och vilka medicinska prylar som patienterna inte ska betala för. Chefsjuristen på detta statliga verk sa: ”Nu när man har gödslat med diabetessköterskor i vården så går detta ut över de cancersjuka. Stickorna till diabetiker kostar så mycket så att folk dör i cancervården istället”.
– I vårt stora landsting i Stockholm finns det bara ett fåtal diabetesutbildade sköterskor. Det är inte att gödsla. Förstår du vad vi har att slåss emot?