Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Degerfors största privata arbetsgivare på uppgång

De flesta har någon gång hört talas om finska Outo Kumpu, och många vet också att företaget tillverkar stålprodukter. Efter lågkonjunkturen satsar Outo Kumpu på att främja för en ökad kännedom om företagets grundvärden och breda produktsortiment.

Outo Kumpu driver en betydande del av den globala utvecklingen inom rostfritt stål, komponenter och avancerade stålkonstruktioner. Koncernen har tillverkande enheter över hela Sverige, varje enhet har sin egen nisch. I Degerfors tillverkas rostfri grov plåt från 6–150 mm i tjocklek, och man är en världsledande producent av rostfria specialstål.
– Våra produkter används inom de flesta industrier, några användningsområden är cisterner och tankar för transportering av kemikalier, massakärl, rör och tryckkärl inom gasindustrin, berättar Olle Källgren, platschef i Degerfors.
Olle berättar vidare att man gärna står för helheten, där Outo Kumpu sköter så mycket av tillverkningen och förädlingen som möjligt. Allt från design och konstruktion till färdigställande kan skötas in-house.

Vill öka kvalitet och reproducerbarhet
Outo Kumpu verkar inom en bransch som var bland de hårdast drabbade under krisen. Det sker nu en långsam återhämtning, med ökade volymer och större investeringar på ingång.
– Vi gör nu en miljardinvestering där vi satsar på en förbättrad kvalitet och större volymer. Till framtidsvisionen hör att utöka vårt sortiment med fler produkter, samtidigt vill vi öka reproducerbarheten, redogör Källgren.
Degerfors är en liten kommun i Mellansverige. Outo Kumpu är den största privata arbetsgivaren med drygt 600 anställda i kommunen, genom att Outo Kumpu är en expansiv aktör som kräver mycket kringtjänster så sysselsätts över tusentalet människor i Degerfors genom samarbeten med underleverantörer och serviceorganisationer.

Framtidens lätta konstruktioner
I början av året lanserar Outo Kumpu det nya stålet LDX2404, som är ett höghållfast stål med mycket högt korrosionsmotstånd. Det nya stålet möjliggör produktion av lättare konstruktioner med lika hög prestanda, kanske till och med högre, än med konventionella stål. Olle Källgren om utvecklingen:
– Framtidens konstruktioner har oerhört höga krav när det gäller vikt, vi måste utveckla allt lättare material för att klara nya normer. Lättare konstruktioner sparar naturligtvis bränsle, men möjliggör även för större last. Transportsektorn jagar alltid lägsta möjliga vikt, och vi tror på en stark tillväxt här.

Högteknologisk bransch
Stålindustrin bär fortfarande med sig stämpeln som olycksdrabbad miljöförstörare. Detta stämmer inte längre överens med verkligheten, dagens stålindustri är i allra högsta grad avancerad och högteknologisk och dagens metallarbetare är snarare operatörer av avancerade datorstyrda processer.
– Vi verkar helt klart i en framtidsbransch, och med framtidens beräknade efterfrågan så kommer vi inom branschen att behöva mycket kompetens för att fylla tusentals arbetstillfällen vid stora pensionsavgångar, säger Olle Källgren avslutningsvis.