Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Dekon sätter ny kraft i verket

Dekon Engineering AB servar Sveriges kraft- och processindustrin med kunniga och pålitliga medarbetare. Det långsiktiga målet är att bli marknadsledande inom drift- och underhållstekniska tjänster i Norden. Företaget är redan på god väg med erfarenhet från uppdrag över hela världen.

Med huvudkontor i Västervik verkar Dekon över hela Sverige. Medarbetarna är även involverade i projekt som går utanför landets gränser. Ofta handlar det om storskaliga, komplexa kraftprojekt där Dekon kan bidra med kompetens både för drift och underhåll av befintliga anläggningar samt för driftsättning och montage i samband med modernisering eller nyprojektering.

Unik kompetens
Dekon erbjuder högkvalitativa tjänster knutna till fyra affärsområden: energi- och driftteknik, underhåll och montage, bemanning och entreprenad samt utbildning och dokumentation.
Företaget verkar rikstäckande och har ambition om att expandera över hela Norden. Att skapa lönsamhet och optimal drift hör till Dekons främsta engagemang gentemot kunderna och mycket av den kunskap som finns inom företaget är unik.
– Det som skiljer oss från mängden är att vi har den viktiga kunskap och erfarenhet som man bara får om man arbetar nära de verkliga processerna. Vi har varit med från början och driftsatt systemen, i kombination med vår erfarenhet från ett stort antal underhållsprojekt har vi en unik kompetens att erbjuda, menar Håkan Johansson, underhållsingenjör.

Tror på stark tillväxt
Det pågår en hel del nyprojekteringar inom kraftsegmentet över hela landet. Håkan Johansson berättar att de närmaste fem åren väntas bli intensiva med planerade nybyggen i varierande storlekar.
– Vi tror på en stark tillväxt över hela landet. Eftersom vi gärna vill synas i övriga Norden så kommer vi att behöva förstärka vår organisation framöver. Vi verkar i en dynamisk bransch, vi måste därför vara lyhörda och beredda på snabba förändringar.

Partner för utveckling
Dekon är en viktig partner för utveckling och driftsättning av kraftprojekt.
– Vi ser över lag att då vi är med från början skapas bra grunder för en jämn kvalitet genom hela projektet. Eftersom vi har kunskap inom alla moment kan vi leverera en helhet som gör att projekteringstiden inte överskrids, exempelvis. Tidsaspekten är viktig även ur underhållssynpunkt. Välservade system som underhålls rätt från början håller naturligtvis längre.
Dekon kan leverera kompletta underhållssystem. Trenden visar nu på en vidareutveckling där Dekon fått förfrågningar både angående anläggningsanpassade utbildningar och energieffektivisering.
– Att utveckla vår verksamhet för att även omfatta tjänster knutna till utbildning och energieffektivisering kan bli något för framtiden. Det finns en stor tillväxtpotential här, och vi har redan den kompetens som krävs för att starta upp den här typen av verksamhet, spekulerar Håkan Johansson.