Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

DEKRA Industrial AB – för allt inom industriell provning, kontroll och besiktning

ÅF Kontroll AB är sedan mars 2010 en del av den internationella koncernen DEKRA, och sedan 1 januari 2011 byter företaget namn till DEKRA Industrial AB. Samma grundprinciper genomsyrar fortfarande den svenska verksamheten, hög tillförlitlighet och pålitlighet för den svenska basindustrin kommer alltid att vara kännetecknande för DEKRA Industrial.

DEKRA Industrial är ackrediterade av SWEDAC för att utföra tekniska kontroller och besiktningar av industriella applikationer och system. Några exempel på sådana anordningar är portar, hissar, kranar, tryckkärl, pannor, vindkraftverk, järnvägssystem och behållare för transport av farligt gods.

Mångåriga samarbeten med industrin
Teknisk kontroll, besiktning och provning hör till vardagen för DEKRA Industrial, som i Sverige har kontor från Malmö till Luleå.
– Vi har mångåriga samarbeten med de största aktörerna här i regionen, berättar Lennart Lundqvist, affärsområdeschef med ansvar för kontor i Sundsvall, Östersund, Skellefteå och Luleå.
Bland kunderna finns LKAB, SSAB, Boliden, Vattenfall, Euromaint Rail mm. liksom ett flertal pappersbruk. Man samarbetar även med flera vindkraftsaktörer i regionen.
– Våra uppdrag innebär att utföra besiktningar och kontroller mot de krav som bl.a. Arbetsmiljöverket och Boverket ställer. Vi erbjuder alla typer av teknisk kontroll, såsom tillverkningskontroll vid tillverkning av olika typer av tryckkärl, tillståndskontroll av stålbyggnadskonstruktioner, certifiering av svetsare mot europanormer, oförstörande provning av bl.a. svetsade konstruktioner. Vi har en lång erfarenhet av att utföra uppdrag ute hos våra kunder i och utanför Sverige.

Vindkraft är framtiden
DEKRA Industrial utför även slutbesiktningar vid anläggning av nya vindkraftverk. Vindkraftsbranschen är en stark tillväxtbransch där DEKRA har mycket att erbjuda som ledande kontrollkoncern i över 50 länder.
– Vi har tillgång till en mycket omfattande kompetensbas genom att vi numera är en del av en global koncern, kommenterar Lennart Lundqvist.
DEKRA har över 180 dotterbolag. I Luleå fokuserar man på industrikunder, och utför även personcertifieringar exempelvis för svetsare.
– Till visionen hör att vi skall vara vägledande och marknadsledande inom teknisk kontroll i Norden, samtidigt siktar vi på att vara en betydande leverantör även i Central- och Östeuropa.

Kort om DEKRA Industrial
DEKRA Industrial hette tidigare ÅF Kontroll, en rikstäckande koncern med ett 30-tal kontor i Sverige. Med dotterbolag även i Litauen och Tjecken har företaget en unik ställning på marknaden som heltäckande aktör inom provning, kontroll och besiktning av industriella verksamheter. I Sverige finns DEKRA även representerade genom DEKRA Automotive, som erbjuder lösningar för fordonsbranschen och som är en av Europas ledande aktörer för bilprovning.