Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Deloitte – en värdefull partner

En av världens största konsult- och revisionsbyråer Deloitte fortsätter att expandera i Växjö. Kontoret har nyligen anställt ett antal nya medarbetare och man ser mycket positivt på framtiden. Växjökontoret, med drygt 20 anställda, representerar samtliga Deloittes verksamhetsområden.

Kontoret i Växjö täcker samtliga för Deloitte förekommande områden med speciellt fokus på revision, skatt, finansiell rådgivning och redovisning. I Kronobergs- och Kalmar län arbetar tre skattekonsulter med kvalificerad skatterådgivning.
– Man kan säga att vi arbetar i minikluster där vi har en god sammanhållning regionalt och verkar nära de lokala kontoren, förklarar Sven Johannesson, skattejurist i Växjö.
Deloitte erbjuder individuellt anpassade skattelösningar för alla kunder oavsett storlek. Sven fortsätter:
– I vår region är vi framförallt duktiga på att ta fram attraktiva lösningar för ägarledda företag. Eftersom regionen har ett växande och dynamiskt näringsliv baserat på handel och tjänster har vi blivit experter på just den här typen av verksamhet.
– Vår styrka ligger i att kunna erbjuda värdeskapande tjänster för alla aktörer oavsett verksamhet, säger Håkan Davidsson, auktoriserad revisor och kontorschef i Växjö. Det handlar om att alltid se möjligheter och skapa tillväxt för kunden. Först då är vi ett intressant alternativ.

Positiv utveckling i Växjö
Växjö hör till en av Sveriges mest snabbväxande regioner och det innebär naturligtvis större möjligheter för en aktör som Deloitte.
– Vi har sett en mycket positiv utveckling här i Växjö med hög inflyttning och ett stort antal nya företag. Vi samarbetar bland annat med Nyföretagarcentrum och är med och utbildar för framtidens hållbara och fruktsamma företag, berättar Håkan.
På Deloitte är rekryteringsprocessen högt prioriterad. Nya medarbetare ska klara ett antal tester och som anställd får man stora möjligheter att vidareutvecklas i sin roll som redovisningskonsult, skattekonsult eller revisor.
– Vi har nyligen anställt ett antal nya medarbetare, och förhoppningsvis kan vi fortsätta i samma spår. Med vår senaste rekrytering, Jacob Hellsten, har vi fått förstärkning när det gäller rådgivning i anslutning till köp och försäljning av företag och företagsvärdering. Att skapa tillväxt handlar inte enbart om att bli större, utan att kunna serva kunden på bästa sätt genom att erbjuda hela vårt tjänsteutbud. Det är vår främsta ambition, konstaterar Håkan.

Deloitte i Sverige, Europa och världen
Deloitte är varumärket under vilket tiotusentals specialister i oberoende firmor världen över levererar tjänster inom revision, redovisning, riskhantering, skatterådgivning, förvärv, samgåenden och avyttringar, business consulting, finansiell rapportering, samt ekonomi- och administrativa stödtjänster. Alla firmor är medlemmar av det globala nätverket Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL).